DEBAT:

Slotveds snedige spin

Af Lars Kalstad Vedfelt, medlem af Hørsholm Lille Skoles bestyrelse:
På Ugebladet.dk kunne man den 15. november læse, at borgmester Slotved i sidste øjeblik havde besluttet, at ”uvildige jurister” skulle inddrages for at bringe klarhed over det nye byggeri på Hannebjerg-grunden.
Hvis dette stod til troende ville det selvfølgelig være skønt, og på Hørsholm Lille Skole bad vi derfor vores advokat, om at kontakte Kommunens advokat (Bruun og Hjejle) for at få bekræftet, at der vitterligt var tale om en uvildig undersøgelse.
Trods utallige forespørgsler igennem over en uge, ville Bruun og Hjejle ikke bekræfte, at undersøgelsen blev uvildig.
Advokatfirmaet henviste blot til, at det var en ”ekstern undersøgelse”, jf. den pressemeddelelse, som Hørsholm Kommune efterfølgende lagde ud på deres hjemmeside i al ubemærkethed.
Set i lyset af den, på daværende tidspunkt, igangværende valgkamp, må det siges at være godt timet at melde ud i medierne, at man sætter borgernes retssikkerhed i højsædet med en uvildig undersøgelse, men når man så efterfølgende ikke gør den uvildig ligner det mere snedigt spin i et forsøg på at sikre sig en gunstig position i en valgkamp.

Publiceret 05 December 2017 16:30

SENESTE TV