DEBAT:

Er der alternative fakta i Hørsholm Kommune?

Af Søren Andersen, formand for bestyrelsen på Hørsholm Lille Skole:

Som bekendt er det blevet populært at tale om ”alternative fakta” på topniveau i USA, men er tendensen også kommet til Hørsholm ?
Når man læser administrationens indstilling til politikerne i Økonomiudvalget på torsdag kunne man næsten frygte det.
Hvis man læser bilag 11 ”Notat vedr. gamle træer…” kan man se at Hørsholm Kommune udpeger mindst 3 træer på Hørsholm Lille Skoles matrikel, som de mener, er syge og skal fældes. Tilfældigvis er det også nogle af disse store, meget gamle træer, der skygger på terrasserne for de kommende beboere i Hannebjerglund. Det fremgår ingen steder, hvem Kommunen har sat til at udarbejde notatet eller hvilke kompetencer de besidder.
For at sikre en saglig vurdering, har vi på Skolen derfor bedt en skov- og landskabsingeniør undersøge vores træer, og her er vurderingen en helt anden. Bortset fra byggeriet er der ikke nogen forventning om at de tre træer skal dø de næste 10 år, og to af dem ikke de næste 50 år !
Hvis man læser bilag 13 skriver formanden for Birgitparken, Mogens Snog, at man hilser (bla) den lavere byggehøjde på 6,5 meter velkommen, og er positiv overfor de nedsatte koter. Hvad man dog ikke fortæller Økonomiudvalgets medlemmer er, at man ikke har tænkt sig at byggeriet skal begrænses til 6,5 meter, men derimod fortsat vil tillade byggeri i 8,5 meters højde, hvilket direktør Ole Stilling bekræfter i en mail til undertegnede den 15. november. Man skaber således et indtryk af, at man har naboernes opbakning til den foreliggende lokalplan – på trods af at dette ikke er tilfælde.
Sidst, men ikke mindst, giver Hørsholm Kommune alle sine borgere indtryk af, at den udarbejdede advokatundersøgelse, der er vedlagt som bilag 14 er en uvildig undersøgelse, således som borgmesteren lod sig citere for på ugebladet.dk den 15. november. Hørsholm Lille Skole har gentagne gange i løbet af processen bedt Bruun & Hjejle bekræfte at der er tale om en uvildig undersøgelse, og ikke blot et partsindlæg. Dette har ikke været muligt, i det advokatfirmaet henholder sig til at de er blevet bedt om at foretage en ekstern undersøgelse.
Kære Økonomiudvalg. Vi håber meget at I kan kende forskel på ”fakta” og ”alternative fakta”, når I skal træffe jeres beslutning på torsdag.

Publiceret 06 December 2017 10:45

SENESTE TV