DEBAT:

Uordentlighed, utroværdighed og demokratisk svigt i Hannebjergsagen

Af Cecilie Reumert Wagtmann, Dreyersvej 41, Rungsted Kyst:
Politisk “ordentlighed” og ”troværdighed” efterlyser både borgmester Slotved og viceborgmester Klitgaard i disse dage i sagen om Hannebjerg, efter at lokalplan 166 med hiv og sving blev vedtaget i Økonomiudvalget med stemmerne 5-4.
Både de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som indrømmer, at de er blevet klogere og derfor har valgt at stemme imod lokalplanen, og sågar Lille Skolens formand, som kæmper for den skole, hvis interesser han er sat til at varetage, er blevet mål for duoens harme og angreb.
“Det er bagklogskab ikke at ville sælge det, der er udbudt til salg. De politikere, der nu stemmer imod, er bare ikke ordentlige,” synes Morten Slotved, som derimod mener, at det er ordentligt at stå ved det, der oprindeligt var sat til salg (Ugebladet 7.12.2017).
Klitgaard finder det urimeligt at ”forære” skolen ”et stykke byggegrund til mellem 9-14 mio kroner” og dermed ”tvinge en privat entreprenør til at tage 25% af det areal, han har købt, og udlægge det til offentlige formål” (Frederiksborg Amtsavis 13.12.2017).
Tak for denne meget klare tilkendegivelse af, hvor lidt hensynet til kommunens skolebørn, naboer, natur, kulturhistoriske fredninger og andre borgernære værdier vægtes overfor hensynet til en udefrakommende investor. Og navnlig tak for at melde en holdning ud, der så utvetydigt demonstrerer, at alt, hvad der har været af borgerdialog, offentlig høring og juridiske undersøgelser om hævd og skatteforhold, har været blottet for reel åbenhed overfor mulige ændringer af det oprindelige projekt i strid med bygherres ønsker.
Hannebjerggrunden var solgt, inden lokalplanprocessen overhovedet blev sat i gang, og bygherre har købt området med et eksisterende lokalplangrundlag, som ikke giver mulighed for gennemførelse af det påtænkte byggeri – hvorfor købsaftalen da også er gjort betinget af vedtagelsen af en ny lokalplan. Udover de i realiteten fortsat uafklarede spørgsmål om hævd og skatteforhold mv., må hele fremgangsmåden i sig selv betegnes som juridisk tvivlsom. Hvis høringsprocessen har udløst politiske ønsker om ændringer til det lokalplanforslag, som er blevet skræddersyet til bygherres projekt – men sådanne ændringer afvises, fordi de i Slotveds og Klitgaards optik vil være grænsende til ekspropriation af det areal, entreprenøren har købt, gøres planlovens høringsregler i hvert fald illusoriske.”
Sandheden i Hannebjerg-sagen er, at processen har været alt andet end ordentlig – indsigelser og advarsler fra naboer, skole og Slots- og Kulturstyrelsen bliver reelt ignoreret og håndteringen af navnlig hævdspørgsmålet står som et lysende eksempel på den herskende magtarrogance. 
Inden valget forlød det, at tvivlen om retten til skoven måtte komme Lille Skolen til gode – og borgmesteren kunne dengang ikke forestille sig, at man ville vedtage en lokalplan, så længe det juridiske spørgsmål om hvorvidt skolen kunne have vundet hævd til arealet, ikke var afklaret (Ugebladet 15.11.2017). Hævdspørgsmålet er i dag hverken mere eller mindre afklaret end før valget – den eneste forskel er, at der nu foreligger to forskellige juridiske vurderinger, fra hver af de stridende parters advokater.
Ikke overraskende ser de ikke helt ens på sagen. Hævd er et ganske kompliceret retsområde – og hverken Slotved, Klitgaard eller andre medlemmer af kommunalbestyrelsen - eller administrationen for den sags skyld - har grundlag for nu at vide sig ”helt sikre på, at skolen ikke har vundet hævd på området”, som direktør for by- og ejendomsudvikling, Ole Stilling, ellers frejdigt har udtalt i Ugebladet (8.12.2017).
At den ene part i en retlig tvist ophøjer sig selv til dommer i sagen, betragtes normalt ikke ligefrem som hverken uvildigt eller befordrende for retssikkerheden. Og man kan i hvert fald dårligt sige, at man lader tvivlen komme Lille Skolen til gode. Det er hverken ordenligt, troværdigt eller demokratisk.

Publiceret 16 December 2017 21:30

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV