DEBAT:

Lilleskolens trafikkaos - det stresser os beboere

Af Lene Gerd Larsen og Hans Nielsen, Kirstineparken 42, Hørsholm:
I Ugebladet 12. december skriver Charlotte Mathiassen, der bor i Humlebæk og har en søn i 2. klasse på Hørsholm Lille Skole, om velsignelsen ved at færdes i naturen under overskriften: “Skoven – en mulighed for trivsel til alle”.
Ingen kan formodentlig være uenig i de generelle synspunkter, der fremføres om det helsebringende ved at bevæge sig ude i det fri. Så vidt så godt.
Det forholder sig imidlertid således, at der i den konkrete situation er tale om, at en privat virksomhed – Hørsholm Lilleskole – tilsyneladende mener at have vundet hævd og annekteret det kommunaltejede område – skoven/æbleplantagen – på bekostning af de omkringboende.
Hvad trafikken til og fra skolen angår følgende: Beboerne i Kirstineparken er dagligt udsat for stress på grund af biltrafikken til og fra Lille Skolen i de tidlige morgentimer og midt på eftermiddagen ved afhentningen af børnene.
Vejen er en privat fællesvej, hvortil kun Kirstineparkens beboere har vejret. Kommunen har meddelt Lilleskolen, at denne ikke har vejret, men at forældrene skal benytte den officielle vej til skolen via Sanskevej, hvor Kommunen for få år siden bekostede en sanering inklusiv etablering af parkeringsbåse, bl.a. på foranledning af den tidligere leder af Lilleskolen.
Kommunens standpunkt angående vejretten imødegås angiveligt af Lilleskolens jurister, men vi har endnu til gode at se dokumentation for dette.
Den ro og afslappethed, som skribenten anfører, er så vigtig for såvel børn som voksnes velbefindende, er forskertset på grund af Lilleskolens og forældrenes manglende lydhørhed i forbindelse med klagerne over den intensive biltrafik.
Den daglige kørsel er ikke i overensstemmelse med intentionerne om at få børnene til at cykle eller gå til skolen – at lære børnene at færdes i trafikken.
Undersøgelser viser, at en rask tur i det fri inden skoledagens begyndelse fremmer indlæringsprocessen og bibringer børnene fornyet energi.
At forældrenes hasarderede vendinger på den blinde vej i Kirstineparken skaber farlige situationer for de bløde trafikanter – såvel de cyklende og gående elever som beboerne i bebyggelsen – anfægter ikke skolens ledelse eller de bilkørende forældre.

Publiceret 19 December 2017 15:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV