DEBAT:

Hvad er meningen med at lukke den østlige del af Grønnegade?

Af Henrik D. Jørgensen, Ringvej 37, Hørsholm:
Man kunne foranlediges til at tro, at hensigten bag forsøget skulle være for trafiksikkerhedens skyld i forbindelse med krydsning af Isterødvejen.
I de 27 år, jeg har kørt ad den vej stort set dagligt, har jeg ikke oplevet problemer med krydsning af Isterødvejen. Dette på trods af, at jeg krydser vejen næsten dagligt i myldretiden. Det samme giver flere af mine naboer udtryk for. Så det mener vi ikke, at det kan være årsagen. Det kan vel heller ikke være for at begrænse støjen for de huse, der ligger på forsøgsstykket af Grønnegade, for resultatet er jo blot, at de huse, der ligger i den anden ende af Grønnegade, får mere trafik. Så den mener vi heller ikke kan være årsagen.

Ulemperne for såvel trafikanterne, der tidligere har benyttet nævnte Grønnegade udkørsel, som for miljøet, er til gengæld til at få øje på.

Hvis man skal ind mod byen ad Helsingørmotorvej forlænger omkørslen vejen med godt en kilometer. Dette har følgende negative konsekvenser:

  • Det forøger tiden i trafikken, (ikke mindst hvis man hører til de uheldige der kører i myldretiden), så kan det taget op til 10 minutter længere at køre til tilkørslen til motorvejen end før forsøgsordningen.
  • Det forøger køen på det berørte stykke af Isterødvejen, så andre trafikanter også får deres rejsetid forlænget. 
  • Dette resulterer i mere forurening fordi bilerne er længere på vejen og sidder længere i kø
Det ville være interessant at høre kommunens bevæggrunde for forsøget.

Publiceret 04 January 2018 06:00

SENESTE TV