DEBAT:

Venstre glad for at kommunen lyttede

Af Anne Ehrenreich, Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse for Venstre:

Venstre glæder sig over, at Helhedsplanen for Hørsholm Kommune for 2017-29, som blev godkendt på årets sidste kommunalbestyrelsesmøde kom til at reflektere borgernes synspunkter på flere vigtige områder.
Det gælder bl.a. Gøgevangskvarteret, hvor det i overensstemmelse med de mange høringssvar blev besluttet, at det maksimale etager fortsat skulle være 1½ etage, og at der kun må bygges en bolig pr. grund. For Jægerparkens vedkommende blev det besluttet at nedsætte bebyggelsesprocenten til 45%. Endelig blev det besluttet at åbne mulighed for, at der kan etableres større møbelbutikker i Kokkedal Industripark.
Det var ikke givet fra start af, at borgernes synspunkter ville blive taget til følge. Venstre arbejdede for, at der blev lyttet til borgernes synspunkter og glæder sig over, at det blev slutresultatet.

Publiceret 04 January 2018 06:00

SENESTE TV