Lukningen gennemføres som en del af en større trafiksanering på Stampevej, Agiltevej og Grønnegade.

Lukningen gennemføres som en del af en større trafiksanering på Stampevej, Agiltevej og Grønnegade.

DEBAT-svar:

Grønnegade-afspærring er en prøveperiode

Af Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget:
Svar på indlæg fra Henrik D. Jørgensen (Ugebladet 9. januar):
Tak fordi du spørger til den midlertidige afspærring af Grønnegade. Afspærringen er blevet til på baggrund af borgermøde med beboerne i Grønnegade/Overdamsvej for godt et år siden. Disse borgere har længe følt sig generet af den uvedkommende trafik, der dagligt kørte igennem Grønnegades øst-del.
I efteråret har der været borgermøde igen, hvor vandene var delte. Hovedparten af borgerne ønskede afspærringen opretholdt, mens de, som bor i den vestlige del, ønsker ændringer som mindsker trafikgenerne på den østlige del af Grønnegade. Netto set er der flest borgere i øst-delen af Grønnegade, ikke mindst fordi Overdamsvej som afledt effekt har oplevet en markant nedgang i trafikken.
Du har ret i, at tilkørslen til motorvejene for de borgere i Usserød området, der anvender Hørsholm C's motorvejstilkørsel, får forlænget deres rejsetid. Det er uhensigtsmæssigt, og særligt, hvis man ikke kan vente med at køre på motorvejen til efter kl. 8.45, hvor trafikken aftager.
I miljø- og planlægningsudvalget afventer vi nu trafikmålinger og oplæg fra administrationen på den bedst mulige fremtidige løsning, der tager højde for trafiksikkerhed og Grønnegade borgernes ønsker. Vi må i den sammenhæng vurdere konsekvensen for Usserød borgerne og deres forlængede rejsetid. Det er et puslespil, som vi efter bedste evne vil søge at få til at gå op.
Du er altid velkommen til at kontakte mig skulle du ønske en uddybning af proces, løsning mv. på kra@horsholm.dk

Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget.

Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget.

Publiceret 09 January 2018 11:00