DEBAT:

Spændende hvad de får ud af Grønnegade-lukning

Af Mogens Ipsen, Stampevej 33, Hørsholm:
I Ugebladet den 9. januar 2018 spørger en læser, Henrik D. Jørgensen, om, hvad meningen er med at lukke den østlige del af Grønnegade.
Ugebladet gengiver i en notits fra 1. april 2017 ordlyden af en pressemeddelelse fra forvaltningen om lukningen, hvoraf det fremgår, at Isterødvejen er meget befærdet på det pågældende sted og ikke egnet til udkørsel fra en landevej som Grønnegade.
Vejen lukkes med henblik på at forebygge uheld og farlige situationer. Det oplyses, at lukningen gennemføres som et midlertidigt forsøg, og at der efter cirka et år laves en evaluering, hvorefter man kan tage stilling til, om lukningen skal være permanent.
Det bliver meget spændende at se, hvilke oplysninger, man har indsamlet, og som man vil lægge til grund for en evaluering.
Udover at jeg er enig med Henrik D. Jørgensen i hans opfattelse af beslutningen om lukningen, så undrer det mig, at man tilsyneladende ikke har overvejet en løsning, hvor man bevarer muligheden for at køre ind på Grønnegade fra Isterødvejen og kun blokerer for udkørsel, d.v.s. ensrette de første 50 meter af Grønnegade.
En anden ting, som også har undret mig, er, at man i dagene op til jul havde fjernet spærringen ud til Isterødvej og til gengæld sat en anden spærring op på Grønnegade lige før Overdamsvej (på den østlige side).
Jeg har ladet mig fortælle, at årsagen var, at spærringen ud til Isterødvej ville ødelægge juletræssalget, der finder sted i området, idet kunderne ikke kunne finde ud af at køre den store omvej. Når man kom fra vest ad Grønnegade for at købe et juletræ, måtte man parkere sin bil ved førnævnte midlertidige spærring og gå de ca. 100 meter ned til salgsstederne, men det er en anden sag.
Når kommunen gennemfører de ovenfor beskrevne ændringer, så skyldes det måske, at man gerne vil være på linje med det politiske flertal i byrådet, der gerne vil støtte erhvervslivet, og det er jo smukt. Desværre slipper man dårligt fra det, idet det sker på bekostning af trafiksikkerheden, jf. kommunens pressemeddelelse fra 1. april 2017.

Publiceret 11 January 2018 10:00

SENESTE TV