Jan Klit (K), formand for det nye Tryghedsudvalg.

Jan Klit (K), formand for det nye Tryghedsudvalg.

DEBAT:

Oplevelsen af utryghed er subjektiv

Formand for Tryghedsudvalget Jan H. Klit i et svar til Lilian Rittermans kronik i Ugebladet.

Af Jan H. Klit (K), formand for Tryghedsudvalget:

Svar til Lilian Rittermann. Mange tak for dit indlæg.

Jeg har med ganske stor interesse læst din kronik om tryghed i Hørsholm.

For det første vil jeg beklage, såfremt du eller andre skulle føle dig nedgjort. Det har på ingen måde har været min hensigt.

Med det afsæt kan jeg desværre konstatere, at det mulige paradoks, jeg efter bedste evne har forsøgt at beskrive, ikke helt har ”ramt skiven”. Jeg syntes jo ellers, jeg ved flere lejligheder netop har forsøgt at forklare, at en størrelse som tryghed altid vil være subjektiv. Netop på grund af denne subjektivitet er det nødvendigt at balancere tingene, så vi hverken taler tingene op eller ned, men i stedet forholder os til de fakta. der allerede eksisterer. Med denne baggrund har jeg og andre i kommunalbestyrelsen (bredt politisk) jo netop forholdt os kritisk til det paradoks, at det aktuelle kriminalitetsbillede og udviklingen f.eks. omkring Kokkedal Station på ingen måde afspejler sig i ”tryghedsbilledet” via forskellige målinger.

Vi har samtidig efter min opfattelse netop rent politisk taget ”aktion” ved snarlig etablering af det nye § 17, stk. 4 udvalg. Det er dog efter min opfattelse ikke korrekt, når du samtidig anfører, at jeg skulle have sagt, at det største problem på netop Kokkedal Station skulle være tyveri af nummerplader. Den rigtige kontekst er jo, at hvis vi udelukkende fokusere på tallene, så kunne nogen tolke dette som det største problem. Dette faktum har vi jo netop taget meget alvorligt, hvorfor jeg ikke helt genkender din fremstilling af problemerne.

Du skriver samtidig, at du ikke føler dig tryg ved ”kommunens nyskabelse”, idet du anfører, at udvalget som udgangspunkt kun skal bruges på dialog, lave statistikker, holde møder og overbevise borgerne om at de sagtens kan føle sig trygge.

Denne fremstilling skal heldigvis nuanceres meget mere, men det er korrekt, at der også skal bruges tid, energi, mødevirksomhed og dialog med borgere.

Jeg er fuldstændig enig med dig i, at jeg/vi meget gerne ser, om vi kan kanalisere nogen af de samme ressourcer og gerne flere hen på aktivt at beskytte borgerne.

Jeg har ved flere lejligheder udtrykt bekymring omkring politiets manglende tilstedeværelse. Endvidere har vi på den baggrund tillige lagt vægt på, at vi meget gerne så langt mere politi i vores by og gerne med udgangspunkt i en lokalitet, hvor politiet ”rykker ud fra”.

Derfor er det glædeligt, at der måske er blevet lyttet en lille smule, idet der som bekendt rent faktisk medio 2018 tildeles lidt ressourcer på denne konto i form af en eller måske flere områdebetjente.

De statistikker, du i øvrigt refererer til, er også helt klart udtryk for, at der skal gøres noget mere, end tilfældet er i dag, hvorfor netop en størrelse som tryghed bestemt ikke kun handler om eksempelvis utryghed ved Kokkedal Station med i lige så høj grad om de mange indbrud, tyveri fra personbil, tricktyveri og selvfølgelig overfald mv..

Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kriminalitetsbilledet og borgernes oplevelse af tryghed.

Jeg inviterer i øvrigt meget gerne til kaffe, så jeg kan nuancere tingene mere og samtidig fortælle lidt omkring de mange tanker og ideer, det kommende udvalg vil arbejde med, idet dette indlæg ville blive uforholdsmæssigt langt, hvis jeg skulle gå i detaljen med alle overvejelserne på området.

Ingen skal dog være i tvivl om, at jeg fra politisk hold og med baggrund i mine mangeårige erfaringer på området VIRKELIG vil gøre, hvad jeg kan for forhåbentlig skabe synlige brugbare resultater på området.

Publiceret 06 February 2018 11:30