DEBAT:

Borgmester svarer TV2’s nyhedschef: Intet hemmelighedskræmmeri her

Af Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm:

Hørsholm Kommune overholder naturligvis landets love – også i forbindelse med salg af ejendomme. Frederiksborg Amtsavis bragte mandag den 23. april 2018 en artikel, hvor TV2s nyhedschef, Jacob Kwon, i en række ganske voldsomme vendinger kritiserer Hørsholm Kommune i sagen om Ulvemosehuset og derudover har Ugebladet bragt et læserbrev den 24. april 2018 om samme emne.

Tv2s nyhedschefs udtalelser er efter kommunens opfattelse så uhyrlige – og samtidig så faktuelt forkerte – at de ikke skal have lov at stå uimodsagte. Derfor gennemgår vi nedenfor de regler, der gælder, når vi som kommune ønsker at sælge en ejendom, Advokatfirmaet Bruun & Hjejle har medvirket i hele sagsforløbet. For det første påstår Tv2s nyhedschef Jacob Kwon, at kommunen har handlet i strid med udbudsreglerne ved at indgå en aftale om forkøbsret på ejendommen Vestre Stationsvej 12. Det siger forhåbentlig sig selv, at vi i Hørsholm Kommune følger landets love og regler. Så når vi som her ønsker at sælge en ejendom, skal det ske i form af et offentligt udbud. Det fremgår af Udbudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011). Hvis en kommune ønsker at give tredjemand en forkøbsret i forbindelse med et sådant salg af en kommunal ejendom, er vi i vores gode ret til dét. Det fremgår af punkt. 8.2.2 i udbudsvejledningen (vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme). Her står der, at en kommune kan indgå aftale om forkøbsret til en kommunal ejendom uden et forudgående offentligt udbud – vel at mærke, når vilkåret er, at et egentligt salg af en ejendom først sker efter et forudgående offentligt udbud, hvor det fremgår af udbudsvilkårene, at der er tildelt en forkøbsret.

Der har aldrig været en konkret køber En aftale om forkøbsret – den såkaldte forkøbsretsmodel – er en udbudsform, der bliver mere og mere almindelig, ikke mindst ved salg af ejendomme i områder under udvikling, som det er tilfældet i den aktuelle sag. Helt konkret underskrev kommunen en hensigtserklæring (en form for samarbejdsaftale) sammen med MOMO Development, nemlig som forstadie til en egentlig aftale om forkøbsret. Da Kommunalbestyrelsen den 19. marts i år besluttede at få udarbejdet en helhedsplan for det samlede område ved Rungsted Kyst Station, bortfaldt denne hensigtserklæring imidlertid.

I modsætning til, hvad TV2s nyhedschef Jakob Kwon gerne vil have folk til at tro, havde kommunen alene indgået en hensigtserklæring med MOMO Development. Eller sagt mere direkte: Der har på intet tidspunkt foreligget en aftale om forkøbsret. Og selvom der havde foreligget en aftale om forkøbsret, så ville der – som ordet jo tydeligt siger – alene være tale om en forkøbsret. Ikke om en salgsaftale med en bestemt person eller et bestemt firma. Når vi overhovedet var inde i overvejelser om den nævnte forkøbsret, skyldes det, at vi – selvfølgelig – lægger vægt på at sikre kommunen en god (læs: markedsmæssig) pris for vores ejendom. Det gør vi i øvrigt samtidig med, at den projektudvikler, som i givet fald opnår en sådan forkøbsret, ved sin underskrift forpligter sig til at bistå med udviklingen af det pågældende område.

Når så kommunen efterfølgende udbyder ejendommen, så sikrer vi derved, at alle kan byde på ejendommen. Resultat: Kommunen opnår den bedst mulige pris for sin ejendom. Det vi i dag ofte ser, det er, at en ejendomsudvikler samarbejder med én eller flere investorer om sit projekt. Når et udbud er afsluttet, og kommunen herefter skal indgå den endelige salgsaftale, har vi altid et krav om at få en bankgaranti, jf. dansk retspraksis.

Tv2s nyhedshedschef, Jacob Kwons påstand om, at manglende åbenhed om hensigtserklæringen skyldes ’hemmelighedskræmmeri’, er heller ikke korrekt. Sagen er nemlig den, at der i forbindelse med aftaler om forkøbsret altid bliver stillet krav fra aftalepartnere om fuld fortrolighed.

Det var også tilfældet her, hvor fortroligheden gjaldt såvel indholdet i aftalen som hvem aftalen var indgået med. Vi kan godt forstå ønsket om fuld indsigt i alle forhold. Men hvor var vi henne, hvis vi som offentlig myndighed så stort på en fortrolighedsaftale? Vi – dvs. både administrationen og politikerne – skal naturligvis overholde en sådan aftale. Gør vi ikke det, kan vi blive straffet.

En overholdelse af tavshedspligten har derfor intet med hemmelighedskræmmeri at gøre.

Publiceret 25 April 2018 16:45