H‡¶rsholm

Klitgaard til Thiesen:

Er du på SU, er du selvforsørgende

Af Henrik Klitgaard (R) Formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Svar til Mette Thiesen: Som jeg læser det, så angriber Mette Thiesen landspolitikken og lovgivningen på integrationsområdet, og omformer den til at vedrøre en udtalelse, jeg som lokalpolitiker er kommet med. Den seneste opgørelse foretaget i marts måned 2018 viser, at Hørsholm kommune havde 35 flygtninge, som var enten i job eller på SU. Begge dele hører under kategorien selvforsørgelse og viser, at disse borgere tjener deres egne penge - eller forsørges på lige vilkår med øvrige borgere i samfundet. Disse borgere bidrager således aktivt til samfundet og er et aktiv for de arbejdsgivere, som mangler arbejdskraft samtidig med, at de bidrager til kommunens skatteindtægter. Projekterne, som Hørsholm kommune driver, er et skridt på vejen til, at disse borgere bliver en attraktiv arbejdskraft for de virksomheder, som mangler hænder. Et af de projekter, vi kan være rigtig stolte af, og som omtales i de øvrige af landets kommuner, er kommunens projekt for ikke-vestlige kvinder. Indsatsen i projektet har vist sig at have gode resultater i forhold til at ikke-vestlige kvinder opnår fodfæste på det danske arbejdsmarked. Kommunens indsatser er i øvrigt i fuld overensstemmelse med integrationsloven. Hvis ikke kommunen gjorde en aktiv indsats, ville alternativet være, at kommunen skulle forsørge disse borgere til skade for kommunens økonomi og for samfundsøkonomien som helhed.

Publiceret 17 May 2018 13:59

SENESTE TV