DEBAT:

Breelteparkens køkken er et hit hos Hørsholms seniorer

Af Jette Wiigh Larsen, formand for Breelteparkens Beboerråd ogmedlem af Breelteparkens bestyrelse og Janne Rømsing, medlem af Breelteparkens bestyrelse:

94 procent af borgerne er meget tilfredse/tilfredse med maden leveret fra Breelteparkens køkken. Det fremgår af en nyligt gennemført brugerundersøgelse blandt i alt 110 hjemmeboende pensionister, borgere i Breelteparkens seniorboliger og besøgende i Breelteparkens restaurant.

Breelteparkens køkken har det sidste 1½ års tid været centrum for et madprojekt, med køkkenchef Nils Kristensen i spidsen, hvor der laves velsmagende mad af høj kvalitet med gode råvarer, og hvor der både sættes fokus på økologi og på at gøre tingene på en anden måde f.eks. at lave maden fra bunden.

En god alderdom og ernæring hænger sammen, og øget fokus på ernæring er ikke blot hensigtsmæssig for den ældre, med øget livskvalitet, bedre helbred og bedre mulighed for at klare sig selv til følge, men også for samfundet og for den enkelte kommune. Undersøgelser af ældre beboeres ernæringstilstand viser, at ca. 20 procent er underernærede, og mange er undervægtige. Udover fokus på at lave veltilberedt mad, så har køkkenet også sat fokus på dialog med beboerne på Breelteparken og aftagere af mad fra Breelteparken og den tættere dialog giver bl.a. mulighed for at kunne tilbyde særlig skånekost til de småt spisende borgere samt borgere, der har svært ved at synke.

Breelteparkens køkken har aflagt fem-seks årlige besøg på plejecentrene Louiselund, Plejeboligerne Sophielund og Margrethelund, som aftager mad fra køkkenet. I samarbejde med beboere og personale på centrene er implementeret opvarmningsskemaer samt mapper til de ansatte for at sikre, at alle har samme tilgang til maden og dens opvarmning. Disse mapper ligger nu fast i centrenes køkkener.

Ved at involvere og engagere personalet på plejecentrene samarbejdes om, at den veltillavede mad er lige så lækker og appetitlig, når den serveres på centrene som på selve Breelteparken.

Ældresagen ønsker den frisklavede mad tilbage på plejehjemmene. Breelteparkens køkken gør allerede dette til virkelighed i Hørsholm til stor gavn for vore seniorer.

Publiceret 21 May 2018 06:00

SENESTE TV