Det er en denne strækning af Usserød Kongevej ud for KongevejsCentret, at der først skal forskønnes. Foto: Morten Timm

Det er en denne strækning af Usserød Kongevej ud for KongevejsCentret, at der først skal forskønnes. Foto: Morten Timm

DEBAT:

En planteskole på Usserød Kongevej?

Af Gert Edstrand, Ørbækgaards Alle 249, Hørsholm:

For et par uger siden bragte ugeavisen et indlæg om en ny Alle plantning på Kongevejen. Det lød godt.

Som det er nu, er Kongevejen det grimmeste sted i Hørsholm. Men beskrivelsen er usædvanlig: Man vil plante en blanding af nåletræer, løvtræer, blomstrende træer samt blomster og urter.

Kongevejen er i forvejen 'mangfoldig' i værste forstand og det, den har behov for, er en klassisk Alle, der kan bringe ro i billedet.

Vi må have at vide, hvilken landskabsarkitekt, der har ansvar for det foreslåede, og hvilke referencer man har fra tilsvarende usædvanlige projekter, der givetvis må give en række problemer, fordi træerne vokser forskelligt og skal beskæres forskelligt. Hertil kommer vedligehold af blomster og urter (hvad det end er).

Desuden giver det anledning til at spørge, om der foreligger et realistisk budget for vedligehold, herunder vinterafskærmning, lugning og udskiftning af udgåede planter. Et skræmmende eksempel på, hvordan det kan gå i Hørsholm, er P-pladsen bag hovedgaden, hvor der intet er foretaget, siden jeg havde tegnestue på Hovedgaden i 1960'erne.

Vej og Park skylder en redegørelse for såvel projekt som budget.

Publiceret 23 May 2018 06:00