Niels Lundshøj (S) og Glen Madsen (DF) under valgkampen. Foto: Fred Jacobsen

Niels Lundshøj (S) og Glen Madsen (DF) under valgkampen. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT:

Er Hørsholms socialdemokrater kommunister i forklædning?

Af Glen Madsen (DF), kommunalbestyrelsesmedlem og folketingskandidat i Nordsjælland:

Hvis du ikke sympatiserer med kommunismen, Sharia eller andre totalitære ideologier og står op, så gør dig selv en tjeneste og sæt dig ned, inden du læser videre…

For kort tid siden tikkede der en tillægsdagsorden til det kommende kommunalbestyrelsesmøde ind, hvor Svend Erik Christiansen (S), via sin initiativret har stillet forslag om at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke bør udtale sig offentligt i tilfælde af en intern administrativ undersøgelse i kommunen. Samt at kommunalbestyrelsesmedlemmer heller ikke bør stille administrationen uddybende spørgsmål om en sådan sag, imens en undersøgelse pågår.

Aldrig i mit liv har jeg hørt så totalitært inspirerede ideer og decideret tåbelige forslag i Danmark, og jeg kan ikke gøre det klart nok, hvor chokeret jeg er over, at Socialdemokratiet i Hørsholm fremsætter forslag som dette.

Hvis forslagene ikke er i direkte strid med Grundlovens §77, der beskriver, hvordan: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene”, så er de i hvert fald i strid med ånden i paragraffen.

Hvis jeg var Niels Lundshøj, der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Hørsholm, så ville jeg skynde mig at tage kontakt til borgmesteren og fortælle, at den socialdemokratiske gruppe har indset, at vi trods alt stadig har ytringsfrihed i Danmark, og Socialdemokratiet derfor ønsker punktet taget af dagsordenen igen.

Hvis Socialdemokratiet reelt gerne vil arbejde for en indskrænkning af ytringsfriheden og ikke har noget imod at spilde en masse mennesker tid, så skal I selvfølgelig bare fortsætte den vanvittige linje.

Såfremt I beslutter jer for det sidste, hvor det er min klare forventning, at der blandt de borgerlige partier ikke kan findes sympati eller opbakning til jeres forslag, så vil jeg foreslå jer snarest at skrive en hensigtserklæring (det er så populært i kommunen), hvori I tre socialdemokrater tilkendegiver, at I fremover vil leve op til jeres eget forslag og afstå fra at ytre jer offentligt samt stille spørgsmål til administrationen under såkaldte interne undersøgelser. Det vil absolut være en win-win for alle.

Publiceret 26 May 2018 13:00