Malene Swartz Dalsgaard viser, hvor højt cirka naboen får lov til at bygge. Foto: Fred Jacobsen

Malene Swartz Dalsgaard viser, hvor højt cirka naboen får lov til at bygge. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT:

Så skete det igen i Folehavekvarteret

Af Jens Kofod, Kløvervang 12, Hørsholm:

Så skete det igen. En sag med byggeri i to etager – eller det der ligner, som generer naboerne voldsomt. Og igen går politikere ud med historien om, at de ikke kan gøre andet, end det de gør.

Problemet er, at de gør ingenting, og så kan man selvfølgelig ikke styre udviklingen. Politikerne lovede i valgkampen, at de gerne ville i dialog med borgerne. Men selv om 25 borgere havde skrevet til borgmesteren, kunne han ikke overkomme at svare. Kristin Arendt lovede også dialog, men selv om jeg har været meget aktiv i de senere år i dialogen med kommunen, har der ikke været nogen som helst tilbagemelding fra politikerne siden valget.

Det, der burde være sket, er, at politikerne sammen med beboerne i området var blevet enige om de rammer, som en fremtidig lokalplan bygges op om.

Borgerne vil gerne tillade en udvikling af området, men det skal ske i respekt for områdets karakter og især forholdet til nabogrundene. Det er klart, at man ikke skal tillade to etagers byggeri, men det skal også stilles stramme grænser for, hvor meget af en tagflade der må være kviste.

Hvis disse rammer havde været aftalt, havde forvaltningen haft nogle retningslinjer at arbejde efter i stedet for at falde tilbage alene på kommuneplanen og bygningsreglementet. Så havde forvaltningen og politikerne ét år til at udforme detaljerne i en lokalplan. Det er det, som §14 giver mulighed for.

Det at nedlægge et § 14 forbud er ikke, som Kristin Arendt har sagt, et stort skridt. Desværre er der efterhånden en del beboere i kvarteret, der kan konstatere, at det er et meget større skridt ikke at gøre det.

Og Hørsholm Kommune skal ikke bruge undskyldningen med manglende ressourcer. Hørsholm Kommune har ressourcerne til at levere en ordentlig administration på området.

Publiceret 26 May 2018 07:00