Ole Gamborg Nielsen er træt af hundeejere, der bruger hans indkørsel som hundetoilet. Foto: Mostphotos

Ole Gamborg Nielsen er træt af hundeejere, der bruger hans indkørsel som hundetoilet. Foto: Mostphotos

DEBAT: Kære hundeejere, vis lidt mere hensyn

Af Ole Gamborg Nielsen, Gøgevang 50, Hørsholm:

For to uger siden blev to murstenssøjler i vores indkørsel vandskuret for et ikke uanseeligt beløb. Allerede nu er der skæmmende og uafvaskelige spor af hundeurin op ad begge søjler.

For nogen tid siden kom jeg tilfældigt til overvære, at en kvinde lod sin hund besørge stort i indkørslen. Hun forsvarede sig frejdigt med, at der allerede lå en anden hunds høm-høm på stedet.

Jeg skriver dette i håb om, at de af kvarterets hundeejere, som tilsyneladende er uden tanke for de gener, deres dyrs efterladenskaber påfører andre mennesker, vil udvise lidt mere hensyn.

Publiceret 13 June 2018 17:30