Fritz Reuther (V) mener, at kommunen bør indbringe honoraret for sin juridiske rådgivning for Advokatnævnet.

Fritz Reuther (V) mener, at kommunen bør indbringe honoraret for sin juridiske rådgivning for Advokatnævnet.

DEBAT: Hensigtserklæringen er ulovlig og salæret for højt

Af Fritz Reuther (V), medlem af kommunalbestyrelsen:

Hvis man vil give en developer en forkøbsret til det endelige projekt, kan man ikke aftale dette med en forud udpeget entreprenør, men hvis man opfordrer developere til at udarbejde skitserede byggeprojekter, kan man godt aftale, at den, der kommer med det bedste forslag og derefter deltager med kommunen i udarbejdelse af en lokalplan og afholder de hermed forbundne omkostninger, får en forkøbsret, når man blandt alle tilbludsgivere har fået den bedste pris. I sidstnævnte tilfælde bliver alle stillet lige, hvilket er meningen med EU’s udbudsregler.

Da hensigtserklæringen, som Hørsholm Kommune indsatte i aftalen med MOMO ApS, derfor er ulovlig, bør Kommunen indbringe salærregningen for Advokatnævnet og vi får så en gratis bedømmelse af, om min fortolkning af udbudsreglerne er rigtig og formentlig en kraftig nedsættelse af salærkravet.

Publiceret 26 June 2018 06:00