Byggeriet på Skovvænget 23 vokser, her set fra den lavere nabogrund nr. 25 A. Og det bliver endnu højere. Foto: Malene Swartz Dalsgaard

Byggeriet på Skovvænget 23 vokser, her set fra den lavere nabogrund nr. 25 A. Og det bliver endnu højere. Foto: Malene Swartz Dalsgaard

DEBAT: Derfor vil vi stoppe byggeriet på Skovvænget

Af Marianne Vestgaard og Bjørn Andresen, Schæffersvej 4, Malene og Morten Swartz Dalsgaard, Skovvænget 25A, Dorte Levring Larsen og Jan Larsen, Skovvænget 25B og Anita og Jan Røndbjerg Larsen, Schæffersvej 1, Hørsholm:

Sløset sagsbehandling havde den alvorlige konsekvens, at Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) den 29. januar nedlagde §14 forbud mod et delvist 2 plans hus på Skovvænget 23 for herefter den 18. maj at give byggetilladelse til et 1,5 plans hus, der er højere, større og med langt værre indkigsgener grundet kæmpestore karnapper og flere højt placerede vinduer end på 2 plans huset.

MPU ulejligede sig ikke med at kigge ordentligt på tegningerne! De har bekræftet, at de kiggede på de forkerte tegninger og kun sparsomt så på de rigtige tegninger, inden de stemte ja til byggeriet og desuden vedtog, at sagen skulle danne præcedens. Burde sådan en sag ikke have været håndteret særligt omhyggeligt?

MPU ulejligede sig heller ikke med at partshøre os naboer eller se på byggegrunden og derved få forståelse for, at et byggeri på 8,45 meter bliver til et 10-11 meters byggeri for naboerne grundet terrænforskelle. Når en ansøgning om byggetilladelse udsætter naboer for konkrete og væsentlige gener, skal der partshøres!

Vi forventer ikke, at alt byggeri stoppes frem til lokalplanerne foreligger, men vi forventer en ordentlig proces, hvor beslutninger tages på et oplyst grundlag, og forvaltningsloven bliver overholdt.

Vi henvendte os derfor til Kristin Arendt (MPU-formand), som inviterede os til dialogmøde den 23. maj. Her lovede Kristin at arbejde for en omstødelse af godkendelsen og medgav, at vi naboer er parter i sagen, og at hun ville have stemt anderledes, hvis hun havde kendt til vores gener. Ydermere ville et flertal af MPU-medlemmerne ikke have stemt ja til byggeriet, hvis partshøring havde fundet sted, så byggetilladelsen er ikke givet på et lovligt grundlag.

Kristin Arendt lovede os en tilbagemelding efter mødet. Den kom aldrig. I stedet kunne vi i Ugebladet den 29. maj læse, at ”byggetilladelsen er givet på et lovligt grundlag”.

Er det god dialog?

Vi modtog senere en redegørelse, hvor Hørsholm kommune ikke finder, at vi naboer er part i sagen. Meget modstridende i forhold til mødet og det, at kommunen netop har besluttet, at der i fremtidige sager af samme karakter skal partshøres, da de ikke ønsker at begå fejl igen. Det er forskelsbehandling, og her bryder kommunen igen med forvaltningsloven!

Senest kan vi i debatindlægget den 5. juni forstå, at MPU gør sig umage med ’ikke at ramme uden for skiven’. Det må man så sige, at de har gjort her!

At MPU undskylder sig med, at ’politikerjobbet er et deltidsarbejde’, er fornærmende over for os borgere. Vi taler om grundlæggende retssikkerhed og omsorg for privatlivets fred. Det er simpelthen ikke godt nok. Vores klage er derfor via vores advokat sendt til Statsforvaltningen og Ombudsmanden for at få byggeriet stoppet.

Publiceret 03 July 2018 08:00