Hvorfor lave om på noget, der fungerer, spørger debattørerne fra Rungsted. Arkivfoto: Fred Jacobsen

Hvorfor lave om på noget, der fungerer, spørger debattørerne fra Rungsted. Arkivfoto: Fred Jacobsen

DEBAT: Hvorfor ændre noget der fungerer?

Af Lisa og Kristian Nebelin Hvidt, Hannelundsvej 5, Rungsted Kyst:

Det lyder som en floskel, men borgere i Rungsted har ved henholdsvis det private initiativ, indkaldt borgermøde og efterfølgende kommunalt indkaldt dialogmøde udtrykt utvetydigt ønske om, at ‘bevaring’ skal være nøgleordet for den helhedsplan, der nu er løbet i gang for kommunens område øst.

Midt i området ligger Ulvemosehuset – vel nok brændpunktet for, hvorfor der pludselig er en borgerinddragende proces. En rigtig velfungerende institution til 45 vuggestue- og børnehavebørn. En institution, der er ekstremt efterspurgt med lang venteliste.

Hvorfor? Måske fordi den kan noget. Måske er det, fordi institutionens børnetal svarer til, hvad BUPL anbefaler for at opnå størst trivsel. Måske er det, fordi Ulvemosehuset har høj kvalitet i den pædagogiske tilsynsrapport. Måske er det bare, fordi den ligger tæt på stationen, men måske i højere grad, fordi den ligger i et naturskønt område og har en eventyrlig legeplads. Måske er det, fordi den efterlader forældrene med en følelse af, at deres børn afleveres i et eventyrligt hjem a la Pippi Langstrømpes Villa Villakulla.

Kapacitetsudfordringerne på institutionsområdet i kommunens område øst kalder forståeligt på et ønske om at oprette institutionspladser. Tænk, hvis man i den forbindelse tog udgangspunkt i Ulvemosehuset - en institution, der af brugerne opleves som optimalt velfungerende.

Tænk, hvis man turde bryde med new public managements princip om at større er bedre.

Tænk, hvis man i stedet turde brande kommunen som et sted, hvor man vil tiltrække børnefamilier med udgangspunkt i diversitet og faglig fundering - altså turde bevare velfungerende mindre institutioner og samtidig oprette flere mindre institutioner i kommunen.

Det er meldt politisk ud, at alt er i spil, og alt er muligt for den kommende helhedsplan for Rungsted, mens den hensigtserklærende plan fra efteråret 2017 om at bygge boliger i 21 meters højde, samt at nedlægge Ulvemosehuset, glædeligvis er taget af bordet.

Man må i den sammenhæng formode, at kommunens initiativ ‘Velfærd fremfor Mursten’, hvor område øst beskrives at være første del af kommunen, der skal omvæltes på institutionsområdet, er sat i bero. Her beskrives flere scenarier, der alle vil føre til mindre arealer for børn på institutions- og skoleområdet i Rungsted.

Tænk, hvis kommunen ville brande sig på det modsatte, nemlig at skabe mere plads til institutionsbørn - så kan det endda ende med at blive ‘konge at vokse op i Hørsholm’, for at bruge borgmesterens egen formulering.

Status er, at Rungsted fortsat huser en optimal velfungerende institution - nemlig Ulvemosehuset. I lyset af institutionsmangel, hvorfor så overhovedet overveje at ændre noget, som rent faktisk fungerer?

Publiceret 05 July 2018 07:00