DEBAT: Venstre: Politikerne skal udstikke de overordnede rammer

'Politikerne er kun inde i konkrete sager, når de er principielle, eller der er særlige hensyn at varetage som for tiden, hvor vi er i gang med at udarbejde lokalplaner flere steder i byen,' skriver debattørerne i dette indæg

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther, Medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse for Venstre:

Uden at gå ind i konkrete byggesager så vil vi gerne slå fast, at det er politikernes opgave at udstikke de overordnede rammer for byggeri i kommunen, som forvaltningen så skal administrere efter. Det er forvaltningen, som er sagsbehandler på byggesager og har den løbende kontakt med borgerne om sagerne. Politikerne er kun inde i konkrete sager, når de er principielle, eller der er særlige hensyn at varetage som for tiden, hvor vi er i gang med at udarbejde lokalplaner flere steder i byen. Her prøver vi at undgå, at byggetilladelser virker imod de overordnede hensigter, vi politisk har med lokalplanerne.

Så vidt vi har kunnet vurdere, så administrerede Hørsholm Kommune frem til 2015 efter ret klare og faste regler i de forskellige villakvarterer. Her skiftede man administrativ praksis og begyndte at åbne op for højere byggerier og to familiehuse. Det har skabt de problemer, vi har nu og behovet for nye lokalplaner. Fra Venstres side lægger vi vægt på dialogen med borgerne som grundlag for de nye lokalplaner. Det er ret klare budskaber, vi har fået på dialogmøderne med borgerne. Vi tror og håber på, at de nye lokalplaner kan føre kommunen tilbage på en mere klar og sikker kurs ift byggesagsbehandlingen, som fremover vil handle om at foretage et skøn, om hvorvidt ansøgninger ligger inden for eller uden for de godkendte rammer. Venstre ønsker at genskabe trygheden om rammerne for byudviklingen.

Publiceret 06 July 2018 11:38