Fritz Reuther (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse

Fritz Reuther (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse

DEBAT: Hvad lærte de dog på mediekurset?

Af Fritz Reuther (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Den 26.juni havde jeg i et læserbrev opfordret til, at man skulle indbringe regningen for den advokatassistance, som kommunen havde rekvireret i forbindelse med ”Ulvemosehuset” for Advokatnævnet, da den forekommer at være urimelig.

Dette resulterede i, at Morten Slotved og Svend Erik Christiansen i læserbreve spurgte, hvorfor jeg ikke ville spørge nævnet, om min fortolkning af udbudsreglerne var korrekt og Sv.E. opfordrede til, at jeg burde politianmelde kommunalbestyrelsen for at have vedtaget ulovligheder.

Svarene herpå er såre enkle, idet advokatnævnet ikke besvarer juridiske fortolkningsspørgsmål og politiet behandler ikke ulovlige vedtagelser i en kommunalbestyrelse. I betragtning af at begge d`herrer lige har været på et kostbart mediekursus, hvor de formentlig fik lært, at en af de første grundregler ved kommunikation er, at det man bringer ud til kunderne skal være i overensstemmelse med lovgivningen.

Når man får en advokatregning, der får alle andre end en nuværende og en forhenværende borgmester til at blive forbavset, er det naturligt, at man stiller det spørgsmål: Kan det virkeligt være rigtigt, at det har taget den pågældende advokat så mange timer at udarbejde den omtalte hensigtserklæring, idet det må formodes, at kommunen netop valgte ham, fordi han skulle være specialist i dette sagsområde?

Borgmesteren giver næsten udtryk for, at salærets størrelse viser, hvor svært problemet var og har ikke lyst til at spørge Advokatnævnet, om rådgivningen er proportional med regningen, selvom dette ikke koster kommunen noget.

Vi står netop nu foran budgetforhandlingerne for 2019 og vi mangler som sædvanligt penge til velfærd på mange områder, hvorfor det må være oplagt at spare på ekstern assistance, hvor det er muligt.

Hvis vi blot accepterer denne store regning, frygter jeg for den næste regning fra samme advokat i forbindelse med Hannebjerg-sagen. Udbudsloven kan i øvrigt bruges til at få billig advokatassistance.

Publiceret 12 July 2018 06:00

SENESTE TV