Thorkild Gruelund (K), lokalpolitiker, giver sit syn på byudviklingen i Hørsholm. Arkivfoto: Morten Timm

Thorkild Gruelund (K), lokalpolitiker, giver sit syn på byudviklingen i Hørsholm. Arkivfoto: Morten Timm

DEBAT: Vi skal værne om alle vore boligområder

Af Thorkild Gruelund (K), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og formand for Social- og seniorudvalget:

Flere borgere har spurgt til min holdning omkring planlægning i vore boligområder som Folehavekvarteret og Rungsted. De har spurgt ind til min holdning omkring Rungsted Kyst Station etc.

Lokalplaner. Selvfølgelig skal vi have lokalplaner for alle boligområder. Særligt efter finanskrisen, har til tider tankeløse developere, udnyttet den manglende lokalplanlægning til det yderste.

Hørt sagt: ”I politikere er for dumme, at I ikke har tilvejebragt de nødvendige lokalplaner for flere år siden”.

Mit svar er: For bare få år siden, var lokalplaner i mange borgeres øjne helt unødvendig lovgivning. De, som ville bevare deres boligkvarter, sagde ikke noget - desværre. Borgere med ombygningsplaner brokkede sig ved tanken.

Det er problematisk at lovgive med tilbagevirkende kraft. Derfor har vi i dag nogle dårlige eksempler på byggerier. Det er meget beklageligt.

Kommunalbestyrelsen skal efter min opfattelse værne om alle vore boligområder. Folehavekvarteret, Pipkvarteret, Ådalsparken, Rungsted etc. Der må ikke komme nogen drastisk forandring ”som tyv om natten” og ændre på de herligheder, som nuværende borgere har glæde af og tillid til.

Rungsted Station med flere. Hovedfærdselsårer som Rungstedvej, Usserød Kongevej, Hovedgaden og trafikknudepunkter her må man forvente omskiftelighed.

Efter min opfattelse er det af største betydning, at al påtænkt forandring sker i god dialog med interesserede borgere. Vi fejlede i vort forsøg på forandring ved Rungsted Station. Flere end jeg har beklaget det.

Når det er sagt, er min holdning, at omkring Rungsted Kyst Station kan jeg godt se forandringer ud i fremtiden.

Vi er i en periode med mange børn. Vi har mere brug for at bevare institutioner end at lukke institutioner.

Omvendt hvis der pludseligt blev konstateret skimmelsvamp i Ulvemosehuset, ville vi politikere være ”sande tosser”, at vi ikke i tide havde taget højde for det.

I valgkampen sidste år blev Fritidshuset dårligt nævnt. Jeg erindrer kun ganske få læserindlæg i vore lokale medier om nedlægning af Fritidshuset.

Ulvemosehuset er en smuk gammel bygning. For at tilfredsstille tidens krav til daginstitution har vi vansiret bygningen. Skal huset bevares, skal vi have gjort bygningen så meget lig sin oprindelse som muligt.

Fritidshuset ser jeg ikke som nogen arkitektonisk eller idyllisk perle.

Den kommunale grådighedspolitik. Hannebjerg, byggeri på Fritidshus / Ulvemosehus grunden, Netto / Fitness.dk-byggeriet, Møllevænget. Hver gang har Hørsholm Kommune været alt for grådige.

Tænk på hvor mange færre skideballer alle politikere i sidste valgperiode havde fået, hvis gavlen på det gamle rådhus havde været holdt fri for nyt byggeri.

Hvis politikerne havde fået beskrevet tydeligere konsekvensen af den udbudte grund ved Hannebjerg. At der skulle rejses støttemure, at hele området ville blive ændret. En lidt mindre grund havde også været attraktiv for en køber. Nu har vi sag kørende mellem kommune og borgere. Det er rigtigt skidt.

Hellere nogle flere social- & sundhedshjælpere end storforbrug hos dyre advokatfirmaer.

Tak fordi I læste...

LÆS OGSÅ: Planer skal i papirkurven, borgmester

LÆS OGSÅ: Skal den idylliske Rungsted Stationsby ødelægges af nyt prestigebyggeri?

Publiceret 10 August 2018 16:30