Karsten Eckert, Rungsted, finder det galt, at regnvandsledninger skal graves ned i 1,5-2 meters dybde. Det bliver unødvendigt dyrt. Arkivfoto: Morten Timm

Karsten Eckert, Rungsted, finder det galt, at regnvandsledninger skal graves ned i 1,5-2 meters dybde. Det bliver unødvendigt dyrt. Arkivfoto: Morten Timm

DEBAT: Kommunalt ukendskab til regler om spildevand

Af Karsten Eckert, Højskolevej 8, Rungsted Kyst:

Med udspring i et lokalt regnvandsprojekt på Højskolevej, hvor vejvand og tagvand skal separeres i lighed med Rungsted nord, er der på en lille stikvejsstrækning meget lidt plads til nedgravning i 1,5-2 meters dybde.

Jeg har derfor foreslået, at man nøjedes med at grave rørene, der udelukkende skal tage tagvand, ned i 30-50 cm's dybde, dels kræver det ikke så meget plads og dels vil det være væsentlig billigere.

Det forslag har været vendt med Novafos (vandselskabet) Danva (vandselskabernes brancheorganisation) samt Hørsholm Kommunes miljøafdeling, og ingen af disse instanser havde nogen faktuel viden om, hvorvidt der var regler for nedgravning af regnvandsrør.

Jeg har afholdt møde med Novafos projektleder på stedet, og det går under mødet op for mig, at man fra Novafos side anvender regler for lægning af kloakrør, også for regnvandsledninger, der jo stort set består af rent vand.

Det giver ingen mening at kræve vandlåse, nedgravning i frostfri dybde, og Teknologisk Instituts standard lyder på 30 cm, og forholdt dette svarer man fra Novafos side, at det er aftalt med kommunen.

Dette drøfter jeg så med miljøafdelingen i Hørsholm Kommune, idet der jo også er det aspekt, at hvis man kunne grave ledninger ned i 30 cms dybde ville det være væsentlig billigere og dermed kunne forøge tilslutningen i Rungsted nord – der har regninger i 100.000 kroners klassen for hver ejendom i vente, hvis man arbejder efter normerne for nedlægning af kloakrør.

Medarbejderen udtalte i øvrigt, at han ikke havde kendskab til reglerne for afledning af regnvand!

Foreholdt det førnævnte udgift, som en hindring for tilslutning, svarer medarbejderen i miljøafdelingen, at det var ikke noget problem i hans øjne.

Vedkommende må være enten nyansat eller uinformeret om problematikken i Rungsted nord – så jeg sluttede samtalen og meddelte, at jeg fysisk vil stille mig i vejen for nedlægning af regnvandsledninger i min private vej, med mindre man fra Novafos side kan dokumentere nødvendigheden af at benytte reglerne for kloakrør på simple regnsvandsrør.

Ærgerligt at det har så trange kår at tage fornuft, intelligens og faglig kompetence i anvendelse – især da fraværet af førnævnte ser ud til at skulle koste borgerne i kommunen rigtig mange unødvendige penge.

Publiceret 15 August 2018 19:30