Svend Erik Christiansen (S), byrådsmedlem i Hørsholm.

Svend Erik Christiansen (S), byrådsmedlem i Hørsholm.

DEBAT: Kommunen pålægges en urimelig kæmperegning

Af Svend Erik Christiansen (S), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og formand for Sundhedsudvalget:

Der er kommet et misfoster ind i det kommunale selvstyre. Over tid er der udviklet gebyrkultur imellem stat, regioner, og kommuner. Gebyrer som gør bankernes gebyrgribbe til de rene fredsduer.

Ved kommunesammenlægningerne i 2007 var overskriften, at regionerne ikke selvstændigt skulle kunne udskrive skatter, men i stedet finansieres via staten. Kommunerne skulle derimod bevare deres selvstændige skatteopkrævning.

Denne smukke, enkle metode til at fastlægge, hvem der skal betale hvad, er jo eksemplarisk.

Før kommunalreformen hed det sig, at kommunerne havde for mange færdigbehandlede ældre på de medicinske afdelinger på sygehusene. Der blev derfor indført et bødesystem, hvor kommunerne fik bøde for hver færdigbehandlet ældre, de lod ligge på sygehusene. Denne strafforanstaltning foranledigede kommunerne til at bygge tilstrækkeligt med plejehjem, så de kunne hjemtage alle deres færdigbehandlede borgere, bl.a. her i Hørsholm.

Det var såre godt – og bøderne forsvandt gradvist, men så manglede regionerne penge, og hvad gør man så? Jo, man laver bare et nyt system, godt skjult i kommunalreformen i 2007 og kaldte det for 'Kommunal Med-Finansiering af sygehusene'.

Systemet er ændret flere gange og er endt med, at kommunerne får en regning for hver eneste borger, der er indlagt – og de ældste borgere er naturligvis de dyreste – 30.000 kr. pr dag.

Vi har i kommunerne ikke noget imod incitamentsordninger, så vi undgår for mange indlæggelser på sygehusene, men ordningen er løbet af sporet. Fra at være en incitamentsordning, hvor kommunen kan se sin fordel i at ændre adfærd, er ordningen blevet generel og en skjult skattebetaling, hvor kommunerne finansierer en ikke uvæsentlig del af sygehusvæsnet.

Som syre i et åbent sår indeholder reglerne nu også, at kommunerne skal betale yderligere, hvis sygehusene bliver mere effektive. Det er ved at blive helt grotesk.

Et godt princip i styring af de offentlige pengestrømme er, at den, der bestemmer, betaler. Dette princip er helt væk her. Kommunerne kan ikke bestemme, hvem og hvor mange, der indlægges på sygehusene, og kommunerne har derfor ikke en kinamands chance for at styre udgifterne på området.

Vi vil hjertens gerne have en styrkelse det kommunale sundhedstilbud, men så skal vi have penge til området og flere kompetencer på området.

Alt i alt bliver Hørsholm Kommune afkrævet 130 millioner kroner i 2018. Det er ca. 30 millioner mere end året før - penge som vi ikke har, og som vi må finde besparelser for i det øvrige budget. Det er ikke rimeligt, og jeg håber meget, at vi sammen med de øvrige partier kan påvirke Folketinget til at ændre den åbenlyst helt urimelige ordning.

Publiceret 19 September 2018 10:15