Hørsholm Seniorråd - her på et arkivfoto fra 2014 - trænger til nyt blod, når der nu er valg til rådet, mener debattøren.

Hørsholm Seniorråd - her på et arkivfoto fra 2014 - trænger til nyt blod, når der nu er valg til rådet, mener debattøren.

DEBAT: Seniorrådet trænger til nyt blod

Af Freddy Holgersen, Ådalsparkvej 53, Hørsholm:

I de kommende uger modtager alle borgere over 60 år valgmateriale, så de kan brevstemme om det nye seniorråd. Det gamle seniorråd har udrettet mange gode ting gennem årene, men er desværre blevet temmelig "metaltræt". Hjemmesiden er ikke opdateret i årevis, mødeaktiviteten er stærkt dalende, informationer til den suverænt største befolkningsgruppe - de 7.000 borgere over 60 år lader meget tilbage at ønske.

Man mangler synlighed, og det seneste eksempel er i forbindelse med ansættelsen af den nye centerchef for hjemmeplejen, hvor man ikke har været fremme i skoene og været proaktiv i ansættelsesprocessen (embedsværket SKAL i henhold til aftalen mellem kommunen og seniorrådet konsultere seniorrådet inden en eventuel ansættelse).

Flere af rådets medlemmer er langt oppe i 80'erne, og der trænges til fornyelse med personer, som har visioner og som VIL dialogen med de ældre.

Seniorrådet har alle muligheder for at søge større indflydelse som de ældres talerør overfor kommunen.

Den typiske valgprocent til seniorrådet ligger på 20-30%. Det vil sige at kun 1.400-2.100 af ældregruppen på 7.000 personer interesserer sig for deres egen velfærd. Det er ikke godt nok. Hvis ældregruppen vil høres, bør man give det nye seniorråd et stærkt øget mandat ved at afgive sin stemme. Om man vælger at stemme på mig eller på en af de andre kandidater er ikke det væsentlige. Bare man stemmer.

Publiceret 01 October 2018 07:00