Mogens Buch-Larsen stiller op til Seniorråds-valget. Privatfoto

Mogens Buch-Larsen stiller op til Seniorråds-valget. Privatfoto

DEBAT: Seniorrådet har brug for erfaring og nye synspunkter

Af Mogens Buch-Larsen, Søvang 51, Hørsholm:

Der er valg til Seniorrådet i Hørsholm. Seniorrådet er lovbestemt og Seniorrådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen udbygges.

Der er stillet 12 op, og der skal vælges ni. De øvrige er suppleanter. Fra det nuværende Seniorråd genopstiller seks. Jeg håber, at der bliver sammensat et nyt seniorråd, hvor erfaringen fra nuværende genopstillede medlemmer kombineres med nye medlemmer, der bibringer nye synspunkter og efterspurgte kompetencer.

Jeg stiller op for at bidrage konstruktivt til arbejdet på seniorområdet og sikre, at Seniorrådet fortsat gør en forskel på seniorområdet. Derudover skal Seniorrådet tilføres viden på IT-området, f.eks. til opdatering vedligeholdelse af Seniorrådets hjemmeside. Det er også med interesse, jeg vil følge det arbejde Hørsholm Kommune har igangsat med henblik på at udarbejde en ældrepolitik benævnt ”Hørsholm hele livet”.

Seniorrådet er repræsenteret i dette arbejde. Der vedtages en ny ældrepolitik inden sommerferien 2019. Mine egne erfaringer på seniorområdet stammer fra den nærmeste familie, hvor jeg har haft mest gode erfaringer fra de kommuner, inklusive Hørsholm, hvor jeg har været og er tæt på. Men behovet ændrer sig når man bliver endnu ældre, selvom den generelle sundhedstilstand blandt de ældre i Hørsholm er bedre end i de fleste andre kommuner. Det er godt, og det forebyggende arbejde skal støttes.

Derudover skal samspillet mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet forbedres. Der skal være de bedst mulige rammer for, at seniorlivet kan udfolde sig i Hørsholm. Der er allerede mange gode tilbud, der skal værnes om og gerne udbygges. Der skal være hjælp til rådighed, når der er behov, og samarbejdet på sundhedsområdet skal forbedres.

Jeg vil arbejde for at løfte IT-kompetencerne samt styrke IT-anvendelsen i Seniorrådets kommunikation. Konsekvenserne af anvendelsen af teknologiske hjælpemidler i det daglige, skal vi holde et vågent øje med.

Publiceret 04 October 2018 16:00