Et tværsnit af hvordan Usserød Kongevej kommer til at se ud i fremtiden. Illustration: Hørsholm Kommune

Et tværsnit af hvordan Usserød Kongevej kommer til at se ud i fremtiden. De mange forskellige træer er en forkert strategi, mener Peter Borg i et indlæg. Illustration: Hørsholm Kommune

DEBAT: Forfejlet strategi med valg af træer på Usserød Kongevej

Af Peter Borg, Bellisvej 14, Hørsholm

Ugebladet (18. september 2018) bringer en artikel om ”Fokus på trafikken under forskønnelse”, som handler om det igangværende vejarbejde på Usserød Kongevej. Det fremgår heraf, at Kongevejen skal forskønnes med blandt andet 16 træer, herunder "fyr, eg, robinie og kirsebær. På den måde gives flere oplevelser året rundt med f.eks. høstfarver og blomstring. Plantevalg er sket med udgangspunkt i Grøn Strategi for Usserød Kongevej.”

Den strategi finder jeg fuldstændig forkert.

Jeg holder meget af træer og er helt med på at plante flere træer. Når man går ind på kommunens hjemmeside er der beskrevet fire forskellige muligheder for beplantning af vejstykket, idet dog den ene 'mulighed' er at bevare vejstykket, som den er i dag.

Ud fra artiklens tal på 16 vejtræer, må jeg konkludere, at kommunen har valgt løsning nummer to på hjemmesiden. Den nævner også ”Vejtræer med stor artsvariation, ”et markant træk, der gør en stor forskel”. Citat slut.

Ser man på bebyggelsen langs vejstykket udgør den mildest talt ikke noget samlende indtryk. Hvis vejen skal forsøges forskønnet, skal der noget samlende til.

Hvor finder man flotte træplantninger, der samler? Det gør man ved alleer med samme slags træer. Tænk blot på landets mange herregårdsalleer. Eller tænk på Krinsen på Kgs. Nytorv, som snart genopstår. Der bliver der ikke tale om artsvariation.

Den nævnte variation er fin i blandskove, men jeg finder den helt forfejlet langs et vejstykke, som skal forskønnes, men kommer til at rumme en pærevælling af træer i forskellige højder og drøjder.

Desuden vil et eller flere fyrretræer året rundt kaste nåle og kogler på vejbanen. Det bliver ikke kønt eller sikkert. Ydermere er stykket af Kongevejen langs Dronningedammen beplantet med ens træer. Denne praksis bør videreføres, hvis der skal være nogen form for harmoni langs vejen.

Jeg mener, at formanden for Miljø- og planlægningsudvalget har godkendt en forkert beslutning. Lad os få en beplantning med højst to forskellige træarter. Og en, der ikke griser unødigt.

Publiceret 05 October 2018 18:00

SENESTE TV