Øget CO²-udledning er en konsekvens ved fortsat at spærre Grønnegade ved Istedrødvejen, mener Preben Carøe.

Øget CO²-udledning er en konsekvens ved fortsat at spærre Grønnegade ved Istedrødvejen, mener Preben Carøe.

DEBAT: Grønnegade-trafiksanering - nu med gaffatape og 20 tons CO²

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Da jeg kørte hjem her i går aftes tog jeg et billede af det skilt, der i Grønnegade informerer eller snarere informerede om det forsøg, der skulle gennemføres fra 4/2017 til 4/2018, hvor hensigten var at lukke for til- og frakørsel ved Isterødvejen.

Os der kører forbi har derfor undret os over om det var aprilsnar, at skiltet blev stående længe efter 4/2018, men det er nu fixet med gaffatape. For dem der måske ikke kender så meget til det seneste i forløbet af dette projekt kan jeg oplyse, at administrations forslag om permanent lukning ved Isterødvejen blev forkastet af et flertal i Miljø- og planlægningsudvalget på deres møde den 30. august 2018.

Forkvinden for udvalget kunne af ukendte årsager ikke acceptere flertallets beslutning og gjorde brug af hendes standsningsret, hvilket betød at afgørelsen skulle forelægges hele kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse.

Sagen blev derfor annonceret som en tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmødet 24. september 2018, hvor jeg selv var tilstede. Her kunne borgmesteren så annoncere, at sagen blev taget af dagsordenen pga for sen udsendelse, og at sagen jo ikke hastede som sådan og i øvrigt ville give borgerne mere tid til at komme med kommentarer.

I den anledning vil jeg forslå borgmesteren, at han læser alle de kommentarer, der er allerede findes vedrørende sagen. Nu når sagen først kommer på dagsordenen i løbet af oktober måned vil jeg opfordre alle medlemmer af kommunalbestyrelsen til at nærlæse den evalueringsrapport som Rambøll har udarbejdet og samtidig kritisk forholde sig til administrationens oplistning af fordele og ulemper ved de fire løsningsforslag.

Begge er fejlbehæftede og mangler/udelader, hvad der efter min opfattelse er væsentlige informationer, men da det vil føre for vidt at afdække dette i et læserbrev, vil jeg alene ud fra den miljømæssige belastning opfordre alle medlemmer af kommunalbestyrelsen til at stemme for, at lukningen ved Overdamsvej fjernes og at der igen åbnes for ind- og udkørsel ved Isterødvejen.

Som allerede dokumenteret af et par af Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen vil den øgede CO²-belastning ved en lukning løbe op i tæt på 15 tons om året. Jeg tror dette er lavt sat og nok snarere tæt på 20 tons CO².

Hvilket kommunalbestyrelsesmedlem med samvittigheden i orden vil stemme for, at der pumpes mere CO² ud i luften, samtidig med at der i budgettet er afsat et meget stort sekscifret beløb til udarbejdelse af planer til kommunens opfyldelse af FNs klimakonvention.

Borgmesteren og undertegnede har begge arbejdet i amerikanske koncerner, så jeg er ret sikker på, at borgmesteren er bekendt med udtrykket ”walk the talk”. Administrationens hovedargument har hele tiden været, at der skulle spærres ved Isterødvejen på grund af de farlige situationer, der opstod ved specielt udkørsel fra Grønnegade, men efter mere en 25 års daglig brug af denne udkørsel er fakta, at der aldrig er sket et eneste uheld, hvorimod en udkørsel via rundkørslen ved golfklubben er betydeligt mere risikofyldt, fordi dem, der kører på Isterødvejen, ikke overholder deres vigepligt ved indkørsel i rundkørslen.

Det er den trafiksikkerhedsmæssige virkelighed. I øvrigt har til- og frakørslen jo defacto - gaffatape eller ej - kun været reelt lukket i nogle få måneder, idet den nuværende midlertidige lukning ved Overdamsvej blev etableret i efteråret 2017 for ikke at ødelægge juletræshandlen for de ejendomme, der ligger i den østlige ende af Grønnegade og derefter aldrig blev flyttet tilbage til der, hvor den oprindelig var tiltænkt.

Det som administrationen lægger op til er, at kommunalbestyrelsen skal sig ja til en øget miljøbelastning på mellem 15 og 20 tons CO² om året. Spild af folks tid, at de selvstændigt erhvervssdrivende i den østlige ende rammes på deres levebrød. At der ikke er nogen dokumentert sikkerhedsmæssig gevinst – snarere tværtimod i den virkelige verden. En evaluering og anbefaling baseret på et projekt, der aldrig er blevet gennemført som planlagt.

Jeg tror stadig på, at fornuften og hensynet til helheden vil råde, men det vil jo vise sig, når sagen på et eller andet tidspunkt kommer på kommunalbestyrelsens dagsorden.

Publiceret 10 October 2018 19:30