Preben Carøe.

Preben Carøe.

DEBAT: Kristin, få venligst styr på fakta, inden du bruger ordet 'påstande'

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Du anfører i dit debat-indlæg i dag, at jeg er fejlinformeret omkring udfaldet af udvalgsmødet den 30.august 2018.

Jeg kender ikke til nogle interne aftaler som du refererer til, men kan som borger kun forholde mig til referatet fra mødet, hvori der ordret står: "Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 30-08-2018. Miljø- og planlægningsudvalget godkendte administrationens forslag 1 og 2 og forkastede administrationens forslag 3 (Grønnegade - min tilføjelse). Kristin Arendt (C) ønskede sagen forelagt Kommunalbestyrelsen, jf. standsningsretten, til beslutning vedrørende forslag 3".

Er der en fejl i referatet?

Med hensyn til dine kommentarer omkring Rambølls og politiets anbefaling om lukning er min holdning at den diskuterede risiko ikke står mål med den forøgede miljøpåvirkning ved en lukning. I den sidste ende er det vel jer og ikke rådgiverne, der bestemmer.

Med hensyn rundkørslen ved Golfklubben forstår jeg ikke, hvad du mener med at kørende fra Grønnegade ved golfbanen i rundkørslen har vigepligt for trafik fra Isterødvejen. Mig bekendt står der i færdselsloven, at alle har ubetinget vigepligt ved indkørsel i rundkørsel, hvilket jo også bekræftes ved, at der ved alle indkørsler til rundkørslen ved golfklubben er såvel hajtænder som rød trekant.

Som bilist har du derfor ubetinget vigepligt overfor de bilister, der befinder sig i rundkørslen, men ikke fra de tilstødende veje. Problemet er at trafik fra Isterødvejen ikke overholder grundreglen om at fremkørsel mod rundkørslen skal ske med en passende lav hastighed - dvs. 20-30 km/t (samme hastighed gælder også inde i rundkørslen) og det er årsagen til min 'påstand' i mit debatindlæg.

Inden dette ender i et aftenkursus om tolkning af færdselsloven, vil jeg vende tilbage til min væsentligste anke over, at der foreslås en lukning, nemlig miljøpåvirkningen. Hvordan forholder du dig til min 'påstand' om at en lukning medfører - og til dels allerede har medført - en betydelig forøgelse i CO²-udledningen?

Publiceret 12 October 2018 06:30