Der skal ikke plantes skovfyr på Usserød Kongevej, mener Gerd Edstrand. Foto: MostPhotos

Der skal ikke plantes skovfyr på Usserød Kongevej, mener Gerd Edstrand. Foto: MostPhotos

DEBAT: Nej til skovfyr på Kongevejen

Af Gert Edstrand, Ørbækgaards Alle 249, Hørsholm:

Tak til Peter Borg for et væsentligt indlæg om beplantningen på Usserød Kongevej. Vejen fremtræder med et skæmmende rod af huse og tilbygninger, der kun kan bødes på ved en samlende alle-beplantning af træer, der er egnede hertil.

At plante eg og skovfyr her i spredt fægtning med små træer er en fadæse, som harmonerer dårligt med borgmesterens udsagn om at ”høj arkitektonisk kvalitet er en vigtig del af Hørsholms varemærke”.

Da projektet kom frem, påpegede jeg de samme problemer, og med Peter Borgs indlæg må vi forvente en kommentar fra ansvarlig side – det er i sidste øjeblik, hvis det skal reddes.

Publiceret 12 October 2018 14:00