Marianne Preis Balser, kandidat til Hørsholm Seniorråd.

Marianne Preis Balser, kandidat til Hørsholm Seniorråd.

DEBAT: Seniorrådet skal kæmpe nærvær og omsorg

Af Marianne Preis Balser, kandidat til Seniorrådet, Ved Stampedammen 48, Hørsholm:

Den 5. november 2018 er der valg til det nye Hørsholm Seniorråd. Det er vigtigt at stemme til dette valg, da Seniorrådet er de ældres vagthund i forhold til kommunalbestyrelsen.

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) rådgiver Seniorrådet kommunalbestyrelsen i Hørsholm i ældrepolitiske spørgsmål. Seniorrådet skal formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om alle emner, der vedrører de ældre og være med til at udvikle og styrke kommunens seniorpolitik og sikre, at de ældres problemer bliver fremlagt for kommunalbestyrelsen. Seniorrådet skal derfor høres om alle forslag på ældreområdet.

Formand for Social- og seniorudvalget Thorkild Gruelund sagde engang i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen, at Hørsholm skulle være landet bedste kommune at blive gammel i. Det er Hørsholm måske også langt hen ad vejen, i hvert fald for de friske og rørige. Der er masser af aktiviteter.

Men jeg føler, at en stor gruppe seniorer glemmes. Nemlig de, der af egen fri vilje bor i egen bolig, eller fordi der ikke er plads på et plejehjem. De er måske visiteret til lidt rengøring i ny og næ, men derudover ikke megen omsorg eller nærvær fra kommunens side.

Kunne der måske ikke i den såkaldt rige kommune blive råd til, at der med jævne mellemrum kunne komme nogen, der havde tid til en kop kaffe og en sludder, og samtidig kunne spørge ind til, hvordan vedkommende trives.

Mange ældre har den opfattelse, at man ikke skal klage, da de er bange for at blive ugle set, og her kommer seniorrådet ind, fordi seniorrådet kan tage sager op uden navns nævnelse.

Regeringen og mange andre taler om nærhed. Dette er område jeg vil kæmpe for i seniorrådet.

Publiceret 12 October 2018 17:30