Udvalgsformand Kristin Arendt undskylder nu over Preben Carøe i debatten om Grønnegade-afspærringen.

Udvalgsformand Kristin Arendt undskylder nu over Preben Carøe i debatten om Grønnegade-afspærringen.

DEBAT: Undskyld Preben for at beskylde dig for tomme påstande

Af Kristin Arendt (K), formand Miljø- og planlægningsudvalget:

Kære Preben.

Jeg skal på det dybeste beklage, at jeg beskyldte dig for 'tomme påstande'. Du kan som borger kun forholde dig til referatet - og det har du med rette gjort.

Hvad der foregik på mødet fremgår tydeligvis ikke i referatet - men jeg lover dig, at vi var enige om at være uenige - og at beslutningen måtte træffes i kommunalbestyrelsen. Jeg ved ikke om det er jura/teknik der gør, at det ser ud som om, at det alene var mit ønske.

Når det er sagt, tror jeg ikke der findes mange mennesker og politikere, der ikke ønsker at nedbringe CO² udslippet. En enig kommunalbestyrelse blev i august enige om, at øge ambitionsniveauet for en sænkelse af CO²-niveauet. Vores tidligere mål var en nedbringelse med 30 procent i 2035, det har vi nu revideret til 40 % i 2030.

Nu er det sådan, at der ofte er flere hensyn at tage i politiske sager. I dette tilfælde handler det ikke alene om CO² udslip. I virkeligheden tror jeg ikke, at jeg tidligere har set, at CO² udslip indgik i vurderingen af trafiksikkerhedstiltag.

Der er sikkert noget om snakken - altså et forhøjet CO²-udslip. Men jeg har ikke den tekniske indsigt til at kunne give dig ret/uret.

Øget CO²-udledning er en konsekvens ved fortsat at spærre Grønnegade ved Istedrødvejen, mener Preben Carøe.

Øget CO²-udledning er en konsekvens ved fortsat at spærre Grønnegade ved Istedrødvejen, mener Preben Carøe.

Rent bortset fra, at man i dit regnestykke skal huske den enorme tomgang der er, når man venter på udkørsel til Isterødvejen fra Grønnegade.

Jeg kan sagtens komme i tanke om en lang række trafikoptimeringer igennem grønne områder og skove, der kunne sikre en kortere og hurtigere trafikafvikling. Man kunne nævne muligheden for at etablere en ringvej i området ved Usserød å blot som et tænkt eksempel.

Heldigvis kommer det aldrig til at ske, fordi det ville være skammeligt, hvis vi ødelagde den smukke natur for at kunne komme hurtigere og mere CO² venligt rundt i Hørsholm bymidte.

I den konkrete sag, mener jeg ikke, at det skal afgøre sagen. Fordi trafiksikkerhed er væsentlig og der er ingen tvivl omkring de anbefalinger der ligger.

God weekend når du kommer dertil.

Publiceret 12 October 2018 13:00