Glern Madsen (DF)

Glern Madsen (DF)

DEBAT: Hvorfor spare unødvendigt på børn og ældre, Slotved?

Af Glen Madsen (DF) medlem af kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm:

Træer på vejene eller en nogenlunde anstændig behandling af vores ældre? En mennesketom biograf eller en fastholdelse af skolernes, i øvrigt, stramme budget? Dyre advokater til at rydde op efter elendige politiske beslutninger eller investeringer, der gør byen mere attraktiv for mulige tilflyttende børnefamilier?

Politik handler om visioner og prioriteringer.

I det budget, der lige er indgået af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og af Venstre i Hørsholm, er der tæt på ingen visioner og alt for mange forkerte prioriteringer.

I valgkampen for knap et år siden var alle partier rørende enige om, at Hørsholm skal være markant bedre til at tiltrække unge børnefamilier. Den ambition afspejles i så ringe grad i aftalen, at man skal være i besiddelse af en overordentlig kraftig lup for at kunne lokalisere det.

I valgkampen var der også bred enighed om, at NU skulle det være slut med at spare på vores ældre medborgere, der modsat hidtil skulle tilføres midler til at løfte deres livskvalitet. Det er ligeledes en ambition, der er ualmindeligt svært at få øje på i det netop indgåede budget, idet der spares 4 millioner kroner på vores ældre.

Alle og enhver ved, at vi i Dansk Folkeparti har en målsætning om kontinuerligt at forbedre forholdene for vores børn og unge samt for deres forældre, bedste- og oldeforældre. Vores fokus er på det, vi betragter som en kommunes kerneopgaver, og præcis derfor står vi i krystalklar opposition til det vedtagne budget.

Dansk Folkeparti har i vores budgetforslag prioriteret at spare på udgifterne til dyre eksterne advokater og konsulenter, på omkostningerne til de konstituerede partiers medietræning, på vejtræer og buske samt på Kulturhus Trommen og biografen, der i Dansk Folkepartis budget fremover ville få 5 mio. kroner i årlig støtte.

Dansk Folkeparti har i vores budget sagt nej til rammebesparelser på børne- og skoleområdet samt på social- og seniorområdet for henholdsvis 1,5 mio. kroner og 4 mio. kroner. Samtidig med, at vi har prioriteret at bevare talentudviklingen i folkeskolen, at fastholde den fulde budgettilførsel til skolerne samt muligheden for individuel genoptræning på Louiselund. Derudover har vi valgt at afsætte midler til, at beboerne på alle kommunens plejecentre kan komme på tur i bus, når de ønsker det, samt at klippekortsordningen udvides. På anlægssiden har vi afsat penge til en forundersøgelse af en eventuel udvidelse og modernisering af svømmehallen samt en indledende økonomisk analyse ved en etablering af ungdoms- og kollegieboliger ved Kokkedal Station.

I Dansk Folkeparti vil vi altid prioritere den borgernære velfærd frem for andet. Vi vil allerhelst investere i bedre børne- og ældreliv, og kan vi ikke det, så vil vi hellere skære ned på mindre vigtige ting først. Det kunne forligspartierne lære noget af.

Publiceret 13 October 2018 09:00

SENESTE TV