Sophie Hæstorp Andernsen (S), formand for Regionsrådet i Region Hovedstaden. Pressefoto

Sophie Hæstorp Andernsen (S), formand for Regionsrådet i Region Hovedstaden. Pressefoto

DEBAT: Skræddersyede forløb til mennesker med KOL

Af Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand:

Det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov fremfor at lade systemet styre behandlingen.

Det er værd at holde sig for øje, når debatten om den kommende sundhedsreform kører på de høje nagler, og sundhedsordførere og sundhedsministeren står i kø for at kritisere regionerne for mangt og meget.

For det går faktisk meget godt med at skabe nærhed og gode, sammenhængende forløb, når mennesker går igennem et længere sygdomsforløb.

Et eksempel på fokus på det enkelte menneske kommer fra Nordsjællands Hospital, hvor mennesker med den kroniske lungesygdom KOL nu får et mere individuelt tilbud, end det der hidtil har været muligt.

Det betyder, at man i snart fire år på lungeambulatoriet i Hillerød har gjort op med faste kontroller og troen på, at alle skal følges ens, og i stedet skræddersyet plejen og behandlingen ud fra den enkeltes behov.

Hver enkelt har en fast sygeplejerske tilknyttet, som følger dem igennem sygdomsforløbet, og som både patient og pårørende kan kontakte ved behov. Nogle gange er det de enkle ting, som virker. Fx er årlige faste lægekontroller afløst af en samtale om, hvad der fylder nu og her hos den enkelte.

Her deltager både det menneske, som er syg, deres familie, læge og sygeplejerske. Det har man gjort, uden at kvalitet eller sikkerhed er blevet sat over styr. Til gengæld er tilfredsheden høj hos både patienterne og personalet. Det udstikker en fin retning i forhold til det, vi har politisk fokus på i Region Hovedstaden – nemlig at sætte den enkelte i fokus fremfor systemet.

Når regeringen ønsker at fjerne politikerne i regionerne, er det vigtigt at huske, at det var en politisk beslutning at frisætte lungeområdet på Nordsjællands Hospital for stram styring, så de kunne udvikle og udbrede de gode eksempler på, hvad der giver mening for det enkelte menneske.

Det kræver politisk fokus og vilje at udvikle sundhedsvæsenet i en mere menneskelig retning og få behandlingen tættere på patienterne. Det sker ikke af sig selv.

Publiceret 13 October 2018 06:00