Et tværsnit af hvordan Usserød Kongevej kommer til at se ud i fremtiden. Illustration: Hørsholm Kommune

Et tværsnit af hvordan Usserød Kongevej kommer til at se ud i fremtiden. Illustration: Hørsholm Kommune

DEBAT: Vi ønsker et grønt og sammenhængende byrum langs byens trafikale rygrad

Af Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget:

Jeg har fulgt debatten omkring forskønnelse af Usserød Kongevej og mener der er grundlag for, at debatten belyses med baggrunden og strategien for forskønnelsen.

I forbindelse med udarbejdelse af planerne for forskønnelse har vi lagt vægt på, hvordan der skabes et bedre byrum på og omkring Usserød Kongevej. Der er således i planerne elementer af beplantning, belysning, belægning og kvalitetsfokus.

Som del af udarbejdelse af strategien, er Kongevejen inddelt i fire etaper, hvor man i hver etape arbejder med samme strategi men med forskellig funktion og udtryk. Det giver mening, fordi der er forskelle i butikker, ejendomme og anvendelse af de forskellige strækninger på Kongevejen.

Man kunne have lavet en enkel løsning, hvor der, som foreslået af de to debattører, blev lavet en reel allé, dette ville give et stramt og arkitektonisk ensartet udtryk. Det vil dog ikke imødese ønsket om byrum og oplevelse på en strækning, hvor et stort antal borgere dagligt har deres færden både på gåben, på cykel eller i bil.

Kristin Arendt (K), byrådsmedlem og formand for Miljø- og planlægningsudvalget.

Kristin Arendt (K), byrådsmedlem og formand for Miljø- og planlægningsudvalget.

Derfor ændres udtryk og form i takt med, at man bevæger sig opad gaden. I området fra Midtpunkt og til kirken arbejdes med et stramt aksialt udtryk. Det passer sammen med Dronningedammen, Ridebanen og området ved Kirken.

Området fra Midtpunkt til Lagkagehuset er endnu ikke igangsat, så det behandles ikke her.

Området ved Kongevejscentret ønsker vi skal løftes ud fra en oplevelses- og by-sammenhængsmæssigt perspektiv. Der er mange mennesker, som færdes på tværs af Kongevejen i deres daglige gøremål. Derfor ønsker vi en oplevelse af, at der skabes et smukt byrum, hvor det er rart at opholde sig. Samtidig ønsker vi, at den dominerende og lidt 'golde' parkeringsplads foran Kongevejscentret træder i baggrunden. Ideelt set, havde vi inddraget den i forskønnelsen, men det ønsker Nordea Ejendomme ikke.

I spørger til hvorfor ikke en allé, som vi kender det i området fra Midtpunkt til kirken. Der er således to grunde hertil.

Den ene grund er, at vi ønsker at skabe et byrum for ophold, en allé er typisk noget man passerer. Derudover er der megen ledningsføring i vejen (kloak, varme, vand etc.) som i givet fald skulle omlægges. Det ville være meget fordyrende og så ville vi få meget lidt forskønnelse for pengene.

Så beplantningsplanen er således vores bedste svar på en forskønnelse ud fra:

- Principperne for oplevelses- og byrum med reference til vores grønne strategi.

- Mest mulig forskønnelse for pengene – dvs. vi ønsker at undgå at omlægge forsyningsledninger.

- Et specifikt ønske om at skabe et smukt byrum mellem de to bycentre (Kongevejscentret og Rema 1000) således, at man når man færdes i dette rum får natur- og sanselige oplevelser.

Der er meget mere at sige omkring forskønnelse og de principper der ligger bag.

En sidste kommentar er, at man historisk har set, at allé’er baseret på alene én træsort over tid bliver ramt af sygdom. Hvis man skaber en variation og dermed sikrer en træsortsmæssig diversitet, vil man ikke opleve, at alle træer pludselig dør og skal udskiftes.

Således fremtidssikres træerne i den kommende forskønnelse af Kongevejen.

Publiceret 16 October 2018 14:20