Verner Knudsen, næstformand i Ældre Sagen i Hørsholm og kandidat til Hørsholm Seniorråd. Foto: Morten Timm

Verner Knudsen, næstformand i Ældre Sagen i Hørsholm og kandidat til Hørsholm Seniorråd. Foto: Morten Timm

DEBAT: Hørsholm skal være blandt de fem bedste på ældreområdet

Af Verner Knudsen, Ørbækgårds Alle 902, Hørsholm:

Seniorrådets formål er at medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik og sikre, at dialogen og samarbejdet mellem ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.

I Hørsholm er der 8.406 borgere på 60+, altså cirka en tredjedel af Hørsholms indbyggere. Det er derfor vigtigt, at alle vil deltage i valget og give Seniorrådet størst mulig opbakning.

Der er opstillet 12 kandidater, som vil påtage sig ansvaret, og jeg er én af dem.

Jeg vil arbejde for et tæt samarbejde med kommunen - både politikere og ansatte - for at opnå de bedste løsninger, og for at pengene til ældreområdet bruges klogest muligt.

Det er mig også magtpåliggende, at det gode samarbejde, der er mellem Seniorrådet og Ældre Sagen, udbygges til gavn for alle 60+, da der er et stort interessesammenfald.

Som næstformand i Ældre Sagen i Hørsholm har jeg en solid viden på ældreområdet.

Jeg vil arbejde for ”Længst muligt i eget hjem”. Det betyder, at den gruppe ældre borgere skal have den nødvendige hjælp og vejledning, så betingelserne for et værdigt og godt liv i eget hjem er optimale.

Hørsholm er blandt de fem rigeste kommuner i landet, og jeg vil arbejde hårdt for, at Hørsholm også kommer blandt de fem bedste på ældreområdet, både på plejecentrene og i eget hjem. Og det bliver en stor opgave.

Gode argumenter vil være mit bedste værktøj.

Publiceret 17 October 2018 18:30