Udvalgsformand Kristin Arendt undskylder nu over Preben Carøe i debatten om Grønnegade-afspærringen.

Udvalgsformand Kristin Arendt undskylder nu over Preben Carøe i debatten om Grønnegade-afspærringen, og det kvitterer han for her.

DEBAT: Kristin, stor respekt for din undskyldning, men...

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Jeg finder det vigtigt at følge op på din kommentar om, at du ikke mener at have set noget trafikprojekt, hvor CO²-belastningen har været indregnet.

Du har nok ret, men den går bare ikke længere, hvis vi skal møde de reduktionsmål, der er sat af såvel regeringen som kommunen. Det betyder, at et projekts negative indflydelse på CO²-udledning vil blive vægtet meget højere fremover. Derfor er den øgede CO²-belastning ved en lukning af Grønnegade yders relevant målt i forhold til den udokumenterede risiko, der måtte være ved at holde Isterød til- og frakørslen åben.

Et 'nej' til at lukke udkørslen er et 'ja' til det første rigtige skridt på en lang CO²-rejse. Du anfører, at anbefalingen er klokkeklar, med det betyder jo nødvendigvis ikke, at den er korrekt.

Selv om alle taler om de risici, der er ved at holde vejen åben, er der på intet tidspunkt ført bevis for dette. Ydermere var det jo kun nogle få måneder i 2017, hvor der reelt et var lukket.

De fordele og ulemper der listes i administrationens forslag, nævner slet ikke de absolutte tal for den del, at trafikken på Agiltevej, der nu tvinges til at køre en omvej. Disse bilister er hovedbidragsyderne til den øgede CO²-belastning (i gennemsnit 135g CO²/km).

Apropos diskussionen om trafiksikkerhed vil jeg lige gøre dig opmærksom på den øgede risiko, som vi beboere på Ringvej løber hver dag, vi skal ud på Stampevej.

Årsagen er de dårlige oversigtsforhold ved de to udkørsler, indførelsen af 2-i-1 vej som kræver gode oversigtsforhold og indsnævringen der er etableret lige ved den østlige udkørsel.

På den ene hånd foreslår administrationen en lukning på grund af en ikke dokumenteret risiko ved Isterødvejen samtidig med at Stampevejs--projektet (som heller ikke er gennemført som planlagt) introducerer en øget risiko.

Spar dig selv og alle os andre for 20T CO² hvert år . Stem 'Nej' til lukning!

Publiceret 18 October 2018 07:30