Trafiklukningen af Grønnegade i Hørsholm er blevet et varmt debatemne. Luftfoto: Hørsholm Kommune

Trafiklukningen af Grønnegade i Hørsholm er blevet et varmt debatemne. Luftfoto: Hørsholm Kommune

DEBAT: Grønnegades trafiksanering - kun én holder sig til fakta

Af Thomas K. Thomsen, Ved Stampedammen 29, Hørsholm:

Jeg har i nogen tid fulgt debatten om en mulig permanent lukning af Grønnegade i den østlige ende ud mod Isterødvejen. Det er ganske forstemmende at opleve, at der stort set kun er ét indlæg i debatten, som er sagligt og holder sig til fakta.

Det er forståeligt, at beboere i Grønnegade har speciel interesse i projektet, og man kunne vel også forvente nogle irrelevante følelsesmæssige indlæg af personlig art.

Mere forstemmende er det dog, at formanden for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) i Hørsholm Kommune ikke har relevante argumenter mod Preben Carøe (se Ugebladet 16/10-18). Således indrømmer MPU-formanden sit ukendskab til de miljømæssige konsekvenser, som fremlægges af Carøe.

Derefter fabulerer formanden over mulige omkørselsalternativer igennem skove (hvilke?) og fredede områder (!) – helt irrelevant for ovennævnte projekt. Desuden forudser formanden den ”den enorme tomgang”, som kan opstå ved udkørsel på Isterødvejen, men den vil nok være minimal i forhold til tomgangen i den trafik, der tvinges til at benytte Usserød Kongevej og strækningen mod syd til indkørslen på Motorvejen.

Endelig omtaler formanden trafiksikkerhed som et væsentligt aspekt. Udover at fremhæve de negative miljømæssige konsekvenser af en lukning har Carøe netop påpeget, at grundlaget for analysearbejde skulle være sikkerhedsmæssige forhold. Her kan man jo så konstatere, at der i seneste 25 år ikke har været uheld i T-krydset Grønnegade-Isterødvej.

Ved analyse af trafiksikkerhed og risikoen for uheld er der tale om sandsynligheder. Uforstyrrede trafikstrømme, flettende trafikstrømme og krydsende trafikstrømme vil således have forskellige grader af sandsynlighed for uheld. Derudover spiller trafiktætheden en rolle for risikoen for en hændelse, ligesom design af vejkryds er væsentlig. Det er jo vanskeligt at vurdere sandsynligheden for uheld i kryds, hvor man ikke har nogen observationer af uheld, ligesom det vil være vanskeligt at beregne den større sandsynlighed for uheld på de strækninger, hvor Grønnegade-trafikken diverteres hen.

En lukning af Grønnegade øst vil resultere i en divertering af trafikken dels til rundkørslen ved Grønnegade vest, men en formentlig større andel vil blive diverteret til Usserød Kongevej. Udover de tidligere omtalte miljømæssige konsekvenser vil en lukning medføre øgede transportomkostninger – både for den trafik, som diverteres, men også for den trafik, som allerede kører på de strækninger, hvortil Grønnegade-trafikken diverteres.

Som konsekvens af ovenstående mener jeg, at man ikke kan bruge Rambølls anbefaling om lukning af Grønnegade. Den er alene baseret på den subjektive betragtning, at der nok ikke kan ske uheld på en vej, hvor der ikke er trafik!

Man har foretaget en undersøgelse af borgernes meninger, som tydeligt viser, at et stort flertal er imod en lukning, men denne kendsgerning har man åbenbart negligeret. En konklusion om Grønnegade Trafiksanering på det grundlag er således givet på forhånd, og Rambølls undersøgelse har således været unødvendig.

Publiceret 23 October 2018 08:45