Hvem i Hørsholm Kommune giver ordre til selvtægt? spørger Karsten Eckert efter fældning af blandt andet æbletræer. Foto: Morten Timm

Hvem i Hørsholm Kommune giver ordre til selvtægt? spørger Karsten Eckert efter fældning af blandt andet æbletræer. Foto: Morten Timm

DEBAT: Gemen svinestreg af Hørsholm Kommune

Af Karsten Eckert, Højskolevej 8, Rungsted:

I forbindelse med det påtænkte byggeri på Hannebjerg, ønskede Hørsholm Kommune at benytte sig af et stykke jord, der i hele skolens levetid har udgjort Hørsholm Lille Skoles udendørsarealer.

Ikke uventet protesterede Hørsholm Lille Skole mod at få inddraget arealer som skolen havde gjort brug af og disponeret over i mere end en menneskealder.

Sagen er så endt i retten, hvor parterne så vil have mulighed for at fremføre deres argumenter, og som et led i den retslige behandling, ville dommeren foretage besigtigelse på stedet, for ved selvsyn at kunne vurdere forholdene.

Det dommeren ville have kunnet se, ville være en ganske tydelig afgrænsning bestående af en hæk mellem selve den bebyggede Hannebjerg-grund, som i mange år har dannet skel mellem Hannebjerggrunden, og Hørsholm Lille Skoles arealer.

Men inden dommeren har haft lejlighed til at besigtige forholdene, har Hørsholm Kommune sendt et gartnerhold ned på Hørsholm Lille Skole og fældet alle skolens æbletræer samt den hæk, der tydeligt markere adskillelsen af Hannebjerg-grunden og Hørsholm Lille Skole.

Og tidspunktet for dette raid var ikke tilfældigt valgt – det skete nemlig i skolens efterårsferie – hvor skolen henstår tom, og hvor man fra kommunens side nok havde regnet med at kunne gennemføre kommunal selvtægt i ly af efterårsferien.

Magen til mangel på respekt for vores retssystem skal man da lede længe efter. Forespurgt på stedet for selvtægten, oplyste en medarbejder fra Hørsholm Materielgård, at han gjorde det efter ordre fra materielgårdens chef, som igen havde fået ordren oppe fra.

Hvem i Hørsholm Kommune giver ordre til selvtægt?

Er ovennævnte fremgangsmåde acceptabel for et flertal i kommunalbestyrelsen? Hvad synes borgmesteren?

Publiceret 24 October 2018 18:30