Grønnegade er ikke en villavej, det er en landevej, skriver Preben Carøe. Foto: Morten Timm

Grønnegade er ikke en villavej, det er en landevej, skriver Preben Carøe. Foto: Morten Timm

DEBAT: Kære Grønnegade, debattører og udvalgsformand - forvir nu ikke borgere og politikere

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Jeg havde egentlig tænkt mig at lade pennen lige, men de ufunderede påstande og efterhånden også personlige kommentarer kan jeg ikke sidde overhørig.

Udgangspunktet er, at Grønnegade er åben. Grønnegade er ikke en villavej, men en landevej, hvilket også understreges af 60 km/t og ”annullering af byzone”-skiltene, der er på Grønnegade øst. Præmissen for forsøget var at reducere risikoen ved udkørslen, men rapporter konkluderer ikke at risikoen objektivet set er reduceret.

Politiet bliver også nævnt i argumentationen, men aldrig nævnt i rapporten. Politiet har beset udkørslen og erkendt, at det er bedre at holde vejen åben; idet der opstår flere farlige situationer ved en lukning, fordi vendinger der før skete på Grønnegade for at komme ind på Q8, bliver til u-vendinger på Isterødvejen og dermed øger risikoen for 'lig på bordet' som Arendt udtrykker det.

Den midlertidige lukning blev aldrig som planlagt, da lukningen efter få måneder blev flyttet af hensyn til juletræshandlen. 'Man' glemte at flytte den tilbage. Rambøll forklarer det med, at man ville afprøve en placering, der reducerede omkørslen, hvilket er efterrationalisering.

Lastbilkørsel bliver også bragt i spil, men glem ikke, at en lukning vil lede hele lastvognstrafikken via Grønnegade. Med hensyn til CO²-belastning er tallet 135g/km alternativt 2,38kg/l benzin.

Der bringes motorvejstilslutninger og ny rundkørsel i spil: Hvem siger, at de nogensinde bliver til virkelighed. Uanset at jeg anser angrebene på mig for at være sagen uvedkommende, vil jeg blot anføre, at jeg pga min Parkinson-sygdom og dermed nedsatte mobilitet nødigt vil undvære bilen.

Ringvej er ikke en lukket vej, men en åben vej, hvor der bliver kørt for stærkt, og hvor kommunen afviser at gøre noget. Trafiksaneringen af Stampevej har været en fiasko. Dette fremgår af Rambølls rapport over manglende virkning af egne løsninger.

Forhåbentlig besinder politikerne sig ved bl.a. at 'lytte' til de 152 underskrifter (endte på 159) underskrifter, så de på kommunalbestyrelses-mødet beslutter at fuld gennemkørsel genetableres og ikke fraskriver sig muligheden for at inddrage Grønnegade i en overordnet trafikplan.

Når det er sket, kan politikerne jo så passende omgøre beslutningen om at bruge 50.000 kr på et forprojekt til en cykelsti på Agiltevej til anslået 8 millioner og i stedet bruge midlerne til en forbedring af cykel/gang forholdene i down-village Grønnegade.

Publiceret 29 October 2018 15:45