Hvis der lukkes op ved Q8-tanken, vil alle, der ønsker at benytte denne udkørsel, skulle køre igennem Grønnegade eller Overdamsvej, som slet ikke er egnet hertil, skriver Nils Meng, der bor på Overdamsvej. Foto: Morten Timm

Hvis der lukkes op ved Q8-tanken, vil alle, der ønsker at benytte denne udkørsel, skulle køre igennem Grønnegade eller Overdamsvej, som slet ikke er egnet hertil, skriver Nils Meng, der bor på Overdamsvej. Foto: Morten Timm

DEBAT: Trafiksanering Grønnegade - hvem tænker man på?

Nils Meng Hansen

Af Nils Meng Hansen, Overdamsvej 4, Hørsholm:

I netudgaven af Ugebladet 27. oktober er publiceret endnu en artikel om lukningen af Grønnegade.

Her omtales aflevering til borgmesteren af underskrifter fra 152 borgere mod lukningen. Et af formålene med hele trafiksaneringsprojektet er netop at gøre trafikken i området mere sikker, bl.a. ved at undgå udkørsel på Isterødvejen over for Q8-tanken og ved at eliminere den gennemkørende trafik på Grønnegade og Overdamsvej.

Hvis der lukkes op ved Q8-tanken, vil alle, der ønsker at benytte denne udkørsel, skulle køre igennem Grønnegade eller Overdamsvej, som slet ikke er egnet hertil. Og Overdamsvej er formelt lukket for gennemkørsel.

Man må gå ud fra, at i hvert fald de 152 borgere, der har skrevet under på, at de ønsker udkørslen ved Q8-tanken lukket op, vil benytte muligheden. De 152 bor ifølge den nævnte artikel i området omkring Bakkehusene og Ringvej.

Beboerne på disse to veje er privilegeret ved, at de ikke er generet af gennemkørende trafik. Man kan undre sig over, at netop borgere, der har deres på det tørre f.s.v.a. trafik i deres lokalområde, ikke har indset, at gennemførelse af deres ønske giver en voldsom trafikbelastning i nærliggende lokalområder.

Hvem tænker man på?

Publiceret 30 October 2018 10:00