Christoffer Buster Reinhardt advarer mod, at busbesparelsespilen igen peger mod nord. Arkivfoto

Christoffer Buster Reinhardt advarer mod, at busbesparelsespilen igen peger mod nord. Arkivfoto

DEBAT: Venstre svækker kampen for 150S

Af Christoffer Buster Reinhardt, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstaden:

Tidligere på året var der stor debat om bus 150S. Anledningen var, at vi politikere i Region Hovedstaden var blevet forelagt et besparelseskatalog, der skitserede hvordan man kan lave store nedskæringer på den kollektive transport.

Nedskæringerne er desværre nødvendige, da anlæggelsen af den nye letbane fra Lundtofte til Ishøj langs Ring 3, skal finansieres. Et af forslagene i besparelseskataloget var, at bus 150S, der i dag kører til og fra Kokkedal, ikke skulle køre længere nordpå end til Gammel Holte. Det vil være en markant forringelse af den kollektive trafik i både Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg.

Med rette var det en sag, der kunne forene borgere og politikere - og også på tværs af partier. Især vi konservative og Venstre var aktive i debatten for at bevare 150S helt til Kokkedal - det var et rigtig godt samarbejde, som jeg var glad for. Men jeg må sige, at jeg på sidste regionsrådsmåde med stor forundring noterede mig Venstres stemmeafgivning.

Her skulle vi tage stilling til nyt kontraktudbud på driften af busserne 300S og 30E. Det er netop de to busser, der kører langs den kommende letbanes rute. Forslaget gik på uændret drift af disse to busser frem til 2025, hvor Letbanen står færdig.

I en verden hvor man har uendeligt med penge, ville jeg meget gerne stemme for uændret drift. Men det gjorde jeg ikke. For ligesom alle andre politikere ved jeg, at der, for at finansiere anlæggelsen af letbanen, skal spares på regionens busdrift allerede i 2020 og 2021. Og så skal man som politiker jo gøre op med sig selv, hvor man mener, at de penge skal findes.

Her er Det Konservative Folkepartis holdning helt tydelig: Det kan på ingen måde være retfærdigt, at anlæggelsen af en ny letbane langs Ring 3, skal betyde så stor forringelse af busbetjeningen i Nordsjælland.

Det må kun være ret og rimeligt, hvis man starter med at skære ned på busserne der kører der, hvor den kommende letbane kommer til at gøre glæde og gavn. Derfor stemte vi også nej til, at der skal laves en kontrakt på uændret busdrift på letbanens rute frem til at den åbner.

For det øger kun presset på de nordsjællandske busser i år 2020 og 2021- herunder linje 150S. For når nu ikke pengene skal findes på busserne langs letbanen - hvor skal de så findes?

Med deres ja til uændret drift af 300S og 30E, fik Venstre lige busbesparelsespilen til at pege stik mod Nord. Øv.

Publiceret 30 October 2018 06:00