Vi har fået tal for 2018 på de langtidsledige i Hørsholm Kommune, og vi kan se, at de er gået væsentligt op i antal. Det ønsker vi at sætte mere fokus på, skriver Venstres Ann Lindhardt og Kristian N. Jensen. Foto: MostPhotos

Vi har fået tal for 2018 på de langtidsledige i Hørsholm Kommune, og vi kan se, at de er gået væsentligt op i antal. Det ønsker vi at sætte mere fokus på, skriver Venstres Ann Lindhardt og Kristian N. Jensen. Foto: MostPhotos

DEBAT: Beskæftigelsestal går i den forkerte retning

Af Ann Lindhardt (V) og Kristian N. Jensen (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelsen:

På beskæftigelsesområdet i Hørsholm Kommune ser vi nogle tal, som i vores optik stikker i den forkerte retning. Vi kan spørge os selv, skal folk ikke 'have lov' til at yde noget til gengæld for det de får? Og det kan selvfølgelig diskuteres.

Men det kan derimod ikke diskuteres, at det ikke kun er godt for den enkelte, der kan forsørge sig selv, og som har noget at stå op til om morgen, det gavner også samfundet. Diskussionen er hvordan vi griber dette an?

Vi har et ansvar som politikere til at tage diskussionen op og reagere, når vi ser det går i den forkerte retning.

Vi har fået tal for 2018 på de langtidsledige i Hørsholm Kommune, og vi kan se, at de er gået væsentligt op i antal. Venstre ønsker, at der bliver sat yderligere fokus på dette område, for bl.a. at de langtidsledige kan få en bedre livskvalitet og få kurven til at gå i den rigtige retning igen.

Langtidsledigheden er i perioden juni 2017 til juni 2018 steget, og det har resulteret i en stigning på 19,5 procentpoint. Selvom der generelt er en stigning i hele Danmark, skal vi tage dette seriøst og sætte ind. Det er simpelthen ikke en tilfredsstillende udvikling og der skal sættes ind.

Arbejdsløsheden blandt flygtninge har desværre også været stigende i Hørsholm Kommune siden december 2017. De fleste af de kommuner vi plejer at sammenligne os med, har en kurve i den positive retning. Dette finder Venstre utilfredsstillende, og foreslår, at vi sætter ambitionsniveauet op i vores kommende beskæftigelsesplan. Hørsholm Kommune skal gå forrest i beskæftigelsen også blandt vores flygtninge.

Venstre vil gerne være med til at præge udviklingen i den rigtige retning, da vi mener, at hverken kommunen eller de arbejdssøgende kan være tjent med den nuværende retning, som statistikker peger i. Vi skal arbejde på at få flere i job og færre, der skal forsørges af det offentlige. Vi har en pligt overfor de arbejdssøgende, og vi vil gerne arbejde for at de bliver en del fællesskabet, som arbejdsmarked er.

Særligt skal opmærksomheden rettes mod de forsikrede ledige og sygedagpengeområdet. Hørsholm Kommune har modsat landsudviklingen været stigende. Selvom Hørsholm stadig ligger godt på landsplan, skal vi sikre, at vores borgere får den rigtige vejledning, så vi kan få kurven på rette kurs igen.

Publiceret 31 October 2018 10:51