Skovfyr på Usserød Kongevej vil være alt for stor og svine slemt, allerede på denne årstid, skriver Suzanne Brodersen. Foto: MostPhotos

Fri os for en Usserød Kongevejs-strækning med fire slags træer, hvoraf den ene er fyrretræer, skriver Peter Borg. Foto: MostPhotos

DEBAT: Strategien er forkert, Kristin Arendt

Af Peter Borg, Bellisvej 14, Hørsholm:

Som svar på mit indlæg i Ugebladet 9. oktober vedrørende beplantning på Usserød Kongevej ud for KongevejsCentret har Kristin Arendt, formand for miljø- og planlægningsudvalget i Hørsholm kommune, skrevet en replik 23. oktober.

Det anføres her, at en beplantning med ens træer ikke "imødeser ønsket om byrum og oplevelse på en strækning, hvor et stort antal borgere dagligt har deres færden".

Kristin Arendt skriver også, at ”man, når man færdes i dette rum skal få natur- og sanselige oplevelser”.

Det er uomtvisteligt, at et stort antal borgere dagligt færdes på strækningen. De falder i to kategorier. Den ene ønsker at komme på langs ad Kongevejen så hurtigt som muligt og ønsker næppe at skulle køre på kogler og nåle.

Den anden skal på tværs ad Kongevejen for at handle i butikkerne. De kommer under alle omstændigheder, men for at handle, ikke for ønsket om sanselige oplevelser.

Sådanne finder de i en del af butikkerne. Naturoplevelse kan man få så mange andre steder, endda i nærheden: Ved kysten, i skovene, langs åen, ved damme og søer, i Arboretet, på engen.

Jeg har fået adskillige tilkendegivelser fra borgere, som er enige med mig, og andre har i Ugebladet fulgt op på mit læserbrev.

Læs også: DEBAT: Vi ønsker et grønt og sammenhængende byrum langs byens trafikale rygrad

Det er prisværdigt, at udvalgsformanden bakker op om sin landskabsarkitekts forslag, men ikke, når der er tale om ideer, som ikke lyder praktiske, men er skrivebordslyrik.

Skulle Kristin Arendt endelig gøre byen smukkere, skulle hun tilsikre, at nye bygninger ikke har flade tage, men en tagkonstruktion, som på de gamle bygninger rundt om ridebanen, hvor jeg ikke synes, at den nye sognegård pynter, lige så lidt som Kongevejscentret gør.

Skulle hun gøre noget for de borgere, der handler på Usserød Kongevej og tager bussen samme sted, skulle hun påvirke Nordea Ejendomme til at fjerne den for nyligt opsatte metalliste, der som en bom hindrer al fodgængertrafik mod Kongevejen på en strækning af 250 meter.

Et sted, hvor færdsel hidtil har været mulig. Men fri os for en Usserød Kongevejs-strækning med fire slags træer, hvoraf den ene er fyrretræer.

Publiceret 31 October 2018 11:00