DEBAT: Venstre kæmper fortsat indædt for bus 150S

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Regionsrådet for Hovedstaden:

I et meget personligt angreb beskylder Konservatives Buster Reinhardt Venstre for at svække kampen for bus 150S.

Venstres kamp for 150S er usvækket. Men Venstre vil ikke ligesom Konservative fratage borgerne deres busser, når de ikke har andre alternativer. Borgerne syd og vest for København får først letbane i 2025, og Venstre vil derfor ikke allerede nu fratage dem deres busser. Det vil Konservative gerne, hvilket undrer os meget.

Venstre arbejder for, at trafikøkonomien i Hovedstaden kommer til at hænge sammen, så vi får busser til alle, herunder Nordsjælland, og at vi undgår besparelser.

Skal vi prioritere, vil vi først og fremmest fjerne busser, hvor der er nye alternativer. Det gælder i første omgang langs Metrocityringen, som åbner om kort tid.

Skal der spares på busdriften, skal det ske over en bred kam, og i forbindelse med busudbuddet for bus 300S og 30E har vi sikret os, at der er en buffer på 20 procent, så disse buslinjer også kan være med til at finansiere eventuelle besparelser i busdriften. Der er således intet ændret i vores kamp for at bevare bus 150S.

Vi kan kun opfatte Buster Reinhardts indlæg som en ren skræmmekampagne, hvilket vi beklager. Vi opfordrer Buster Reinhardt til at deltage i samarbejdet i Regionsrådet om at sikre kollektiv transport til alle i Hovedstadsområdet.

Læs også: DEBAT: Venstre svækker kampen for 150S

Publiceret 01 November 2018 16:30