Erkend dog, at en biograf i Stortommen aldrig kan blive en succes, når man skal konkurrere med de store biografcentre i Helsingør, Hillerød og Lyngby, mener Jørgen Holck. Arkivfoto: Morten Timm

Erkend dog, at en biograf i Stortommen aldrig kan blive en succes, når man skal konkurrere med de store biografcentre i Helsingør, Hillerød og Lyngby, mener Jørgen Holck. Arkivfoto: Morten Timm

DEBAT: Opgiv biografen i Stortrommen

Af Jørgen Holck, formand Hørsholm Bios Støtteforening, Ahornvej 34, Hørsholm:

Jeg har med stor opmærksomhed fulgt Dansk Folkepartis Glen Madsen diverse indlæg i Ugebladet om biografprojektet.

Sammen med Venstre og Liberal Alliance kæmper de tre partier for større åbenhed om projektets realisering trods biografklikens forsøg på at besmykke den problematiske virkelighed. Glen Madsens indlæg er altid skarpe og rammer indenfor skiven.

Flertallets hybridbiograf er et misfoster. Biografstolene står tomme og er i øvrigt ubehagelige at sidde på i to timer. ”Biografen er ganske enkelt hverken noget at skrive ud eller hjem om,” udtaler Glen Madsen i Ugebladet 23. oktober.

Læs også: DEBAT: Trommen er alt for dyr i drift

Den halve million, som er kommunens støtte til denne parodi på en biografi er spildte penge. Støtteforeningen er ganske enig i den hårde dom.

Glen Madsen peger på, at der årligt overføres henved ni millioner. til Trommens øvrige drift, så alt i alt koster Trommen skatteborgerne omtrent 10 millioner, hvoraf 1,7 millioner er lønudgifter til ledelse og administration. Er det pengene værd, spørger han.

Dansk Folkeparti foreslår, at biografen tages ud af kommunens budget og lægges under Trommen med et årligt budget på 5 millioner.

Jeg skal ikke tage stilling til dette forslag, men i stedet stille et mere radikalt forslag i lyset af vore hidtidige erfaringer. Stop biografdriften i Stortrommen, men fortsæt med filmforevisninger i Lilletrommen til glæde for børn og seniorer. Her er tale om en lille biograf, som er blevet godt modtaget.

Erkend dog, at en biograf i Stortommen aldrig kan blive en succes, når man skal konkurrere med de store biografcentre i Helsingør, Hillerød og Lyngby.

Biografudstyret i Trommen skal ikke pilles ved, men kan bruges ved særlige lejligheder, f.eks. konferencer og andre større møder.

PS. På næste års budget er afsat 100.000 kroner til indledende udskiftning af stole i Trommen. Anvend i stedet beløbet til en overdækket fodgængergang – en loggia – fra Midtpunkt til Trommen, så de to steder knyttes tættere sammen. Det ville være til glæde for alle.

Publiceret 02 November 2018 18:30