Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden.

Anne Ehrenreich (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden.

DEBAT: Stigende udgifter kan ikke forklares med 1813

Af Anne Ehrenreich (V), medlem af Regionsrådet for Hovedstaden og Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Socialdemokratiets formand for Sundhedsudvalget Svend Erik Christiansen mener, at det skal afklares om 1813 er årsag til de mange sygehusindlæggelser og til øgede udgifter i Hørsholm kommune på 30 mio. kr. Jeg synes, at det vil være meget fint, at han afklarer dette hos sin kollega Sophie Hæstorp Andersen, som er formand for Regionsrådet for Hovedstaden. Det er bestemt rettidig omhu at gøre det.

Læs også: DEBAT: Er vagtlægetelefonen 1813 årsag til de mange sygehusindlæggelser?

Jeg glæder mig over Suzanne Brodersens anerkendelse af den vigtige indsats, som 1813 yder i forhold til borgerne uden for praktiserende lægers og kommunens åbningstid. Jeg kan garantere Suzanne Brodersen, at Venstre ikke har planer om at lukke 1813. Men vi vil gerne gøre ordningen endnu bedre på de områder, hvor det er muligt. Det gælder bl.a. i forhold til udkørende sygebesøg hos borgerne. Her har 1813 desværre lidt under det vanskelige vilkår, at de Praktiserende Lægers organisation ikke har ville indgå en aftale med os, og at det derfor har været vanskeligt for Region Hovedstaden at rekruttere læger, bl.a. til at foretage hjemmebesøg.

Derfor har borgerne fået hjælp på hospitalet i større udstrækning end i andre regioner. I Region Hovedstaden arbejder vi på at få en aftale med de Praktiserende Lægers organisation, hvilket Venstre meget håber lykkes.

Læs også: DEBAT: Lad os beholde 1813 som den er

Endelig vil jeg foreslå, at vi i Hørsholm kigger nærmere på Rudersdal kommunes akutsamarbejde med lægeassistance fra 1813, som er et rigtig fint og specielt tilbud, som reducerer indlæggelser for mindre problemer.

Det er min opfattelse, at de stigende udgifter i Hørsholm Kommune ikke alene kan forklares med 1813 eller kommunal medfinansiering. En del af Hørsholms økonomiske udfordringer skyldes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har ændret beregningen af det aldersbetingede udgiftsbehov for 2019, hvilket bl.a. har medført en mindre vægt på 65-84 årige. Den primære årsag hertil er, at kommunernes udgifter til ældre og handicappede fra og med budgetterne for 2018 er blevet mere præcist opdelt. Dette har medført øgede udgifter for Hørsholm Kommune.

Regeringen har tilkendegivet, at den vil søge tilslutning til en overgangsordning for de kommuner, der isoleret set har tab som følge af opdateringen af aldersvægtene i det aldersbetingede udgiftsbehov i 2019, hvilket medfører, at Hørsholm Kommune vil få en midlertidig kompensation på ca. 10 mio. kr. de kommende år.

Det er korrekt, at den kommunale medfinansiering er steget, men 30 mio. kr. er højt sat. Jeg har bedt Region Hovedstaden om et svar på de påstande, som er indeholdt i Svend Erik Christiansens læserbrev om økonomien samt 1813s funktion. Så alle elementer i sagen kan blive fuldt oplyst.

Publiceret 03 November 2018 08:15