Preben Carøe mener ikke, at sagen om lukning af Grønnegade er slut. Forkert brug af standsningsret må betyde, at den skal gå om, skriver han. Foto: Morten Timm

Preben Carøe mener ikke, at sagen om lukning af Grønnegade er slut. Forkert brug af standsningsret må betyde, at den skal gå om, skriver han. Foto: Morten Timm

DEBAT: Beslutning om Grønnegade skal gå om - forkert brug af standsningsretten

Af Preben Carøe, Ringvej 24, Hørsholm:

Efter at referatet fra kommunalbestyrelsen (KB) er blevet offentliggjort har jeg nærlæst § 23 (Standsningsretten) i Forvaltningsloven med tilhørende kommentarer. Selvom jeg ikke er jurist, er det min klare opfattelse – og jeg tror, at Ankestyrelsen vil give mig medhold, at der ikke var lovmæssig dækning for at bringe §23 i anvendelse.

Ordet 'standsning' skal tages meget bogstavelig, idet der skal foreligge en beslutning som medfører en handling, der vil kunne standses via standsningsretten.

Hvis beslutningen ikke medfører en eller anden form for handling er der jo ikke noget at standse, hvilket også betyder at såfremt et udvalg forkaster en sag, kan standsningsretten i udgangspunktet ikke anvendes.

Sagen skal derfor gå om og skulle aldrig være nået til KB-mødet.

For at dokumentere dette ville jeg have bedt den nu fratrådte formand formand for Miljø- og planlægningsudvalget Kristin Arendt om at svare ÆRLIGT og PRÆCIST på nedenstående simple spørgsmål, men da hun jo er bevilget orlov, må jeg bede den nytiltrådte formand alternativt borgmesteren om at svare på følgende:

1) Kan Konservative bekræfte, at de to K’ere, der var tilstede på Miljø- og planlægningsudvalgets (MPU) møde den 30.08.18, stemte for 'Forslag 3 (F3)' = Fuldstændig lukning?

2) Er det korrekt at antage, at det fraværende medlem af Konservative også ville stemme for?

3) Kan Konservative bekræfte, at sagen var fuldt belyst ved MPUs behandling og afstemning om F3?

4) Er Konservative enige i, at et forslag anses for forkastet, når der er stemmelighed?

5) Når nu F3 blev forkastet, hvad er det så for en handling i relation til F3 som udvalgsformanden mente at kunne standse ved at påberåbe sig standsningsretten.

Ydermere vil jeg bede de tre (nu to) K-medlemmer af MPU om at forklare, hvorfor de i en fuldt oplyst sag, pludselig stemmer for en anden løsning og dermed undsiger både deres egen beslutning i MPU og begrundelsen for anvendelse af standsningsretten.

Det skulle vel aldrig - med fare for selv at blive ramt af den - være Thors nu ridderbeslåede hammer, der har lynet.

Publiceret 07 November 2018 15:30