Svend Erik Christiansen (S), byrådsmedlem.

Svend Erik Christiansen (S), byrådsmedlem.

DEBAT: Sprogbrugen er helt ude i hampen

Af Svend Erik Christiansen (S), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Borgmester Morten Slotved er af et enkelt kommunalbestyrelsesmedlem i sidste uge blevet beskyldt for at stå i spidsen for en egenrådig, magtarrogant, amoralsk kultur og ledelse. Og sagen drejer sig om fældning af nogle yngre træer og buske ved Hannebjerg.

Når man kender borgmester Morten Slotved og kommunaldirektør Pernille Salomon og direktør Ole Stilling, som udfaldet drejer sig om, er egenrådighed, magtarrogance og amoral ikke det, der falder lige for – tvært imod.

Det var i sidste uge.

I denne uge skal vi så høre på, at borgmesteren derudover også er udemokratisk og at borgmesterens praksis minder om diktaturer og kulturer med monopol og er i modstrid med den demokratiske praksis, vi har i Danmark.

Læs også: DEBAT: Et demokratisk problem, hr. borgmester!

Dette udfald skyldes, at der på et borgermøde kun var officiel taletid til de partier, der rent faktisk står bag en aftale om at flytte Rådhuset. Her skal man bemærke, at borgermødet drejede sig om, at præsentere de tanker, forligspartierne har gjort sig med hensyn til at flytte rådhuset.

Jeg synes helt enkelt, at sprogbrugen er helt ude i hampen. Overdrivelser og ukvemsord fremmer ikke altid forståelsen, men siger ofte mere om afsenderen end om den, beskyldningerne rettes imod.

Publiceret 09 November 2018 11:00