Træfældningen i 'Skoven' ved Hørsholm Lille Skole er - set fra Hørsholm Kommunes side - almindelig vedligeholdelse. For Hørsholm Lilleskole er det fjernelse af bevismateriale før en retssag. Foto: Morten Timm

Træfældningen i 'Skoven' ved Hørsholm Lille Skole er - set fra Hørsholm Kommunes side - almindelig vedligeholdelse. For Hørsholm Lilleskole er det fjernelse af bevismateriale før en retssag. Foto: Morten Timm

DEBAT: Helt hen i skoven at rydde 'Skoven'

Af Charlotte Mathiassen, Hans Rostgårdsvej 10, Humlebæk:

Jeg har en søn på Hørsholm Lille Skole. Vi gik en tur i ’Skoven’ ved skolen, da det var efterårsferie. Det var en mærkværdig oplevelse. For æbleplantagen, det område som I alle ved er en biotop med fuglearter, padder og sågar salamander, var beskåret kraftigt. Tidligere læserbreve har viderebragt fotos af de fældede træer.

Det siger vel sig selv, at min søn var fortørnet over at ’Skoven’ og hulerne var væk, idet han har været flittig bruger af det område. For mig var det virkelig mærkværdigt at se, hvordan friske træer var skåret op. Hvorfor i alverden er det sket?

Indrømmet, jeg bor ikke i kommunen og kender ikke alle detaljer i kommunalpolitikken i Hørsholm Kommune, men jeg er ærligt talt forarget over, at man på samme tid ønsker at skabe gode rammer for børn og endda inddrager FN’s mål for bæredygtighed i sit vokabular - og så rydder så stor en del af skoven.

Naturen er vigtig for børns læring, udvikling og trivsel, og det er tåbeligt at beskære dette område, når man vil leve op til målet om at skabe gode rammer for børn.

Så meget har jeg fået med, at der er en retssag undervejs, og så vidt jeg forstår, ja så har netop det areal, som nu er ryddet, været i spil som dokumentation/bevismateriale.

Det forekommer helt hen i vejret, ja vel nærmest ’helt i skoven’, at man rydder det areal, et område natur, som danner sunde og udviklingsstøttende rammer for børns daglige leg og udvikling i naturen. Hvorfor dog gøre det, når retssagen er undervejs, når man ønsker at inddrage borgerne, når man sagtens kan bygge på relevant måde uden at ødelægge dette område –en oase med gode muligheder for både læring og udvikling.

Hvad er det for en borgerinddragelse man ønsker i denne, Hørsholm Kommune?

Hvorfor er det ikke muligt at gå dialogens og kompromissets vej og på den måde bygge såvel som bibeholde en historisk central plantage? Hvorfor ikke tage vare på naturen og støtte børnenes trivsel og udvikling og de positive effekter, det vil have for os alle?

Publiceret 11 November 2018 08:00